Notka biograficzna

Dr Grażyna Kędzierska

Absolwentka chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska z kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pracownik wyższej uczelni policyjnej w Szczytnie. Kolejne stopnie kariery zawodowej od asystenta do dyrektora instytutu pozwoliły jej osiągnąć policyjny stopień inspektora. Naukowy teren poznawczy odzwierciedlony w publikacjach to kryminalistyka i kryminologia. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania: historia kryminalistyki, film. Córka Olga jest prawnikiem, mąż Włodzimierz – chemikiem, biegłym sądowym. Autorka ponad 60 publikacji oraz redaktorka i współredaktorka pozycji książkowych takich jak: Leksykon policyjny (2001), Policja-Etyka-Kościół (2002), Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji (2003), Policja a przemoc. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci (2004), 85 lat polskiej policji (2004), Technika kryminalistyczna (2006), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (2010).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie