Notka biograficzna

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na tym samym Uniwersytecie zdobyła również tytuł licencjata na kierunku Administracja. Pracę magisterską na temat „Nielegalnego obrotu na rynku nieruchomości” napisała pod opieką dra hab. Wiesława Pływaczewskiego, prof. UWM. Ukończyła studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Obecnie odbywa studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości zdobywając uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Podczas studiów wyróżniona została Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz corocznie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zainteresowania naukowe oscylują wokół przestępczości na rynku nieruchomości oraz patologii na rynku medycznym. Członek zespołu do spraw badań statutowych WPiA UWM.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie