Wydarzenia

III British – Polish Seminar „Human Health – Selected Legal, Criminological and Medical Problems”, Białystok, 26 lutego 2018 r.

Dni Kryminologiczne, Gdańsk, 26 lutego 2018 r.

Wizyta dydaktyczna w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Olsztyn, 20 lutego 2018 r.

Odznaczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami” dla dr. Bartłomieja Gadeckiego, Warszawa, 8 lutego 2018 r.

Udział pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w projekcie „Cross Border Crime Detection Officer” (FRONTEX), Warszawa, 30 stycznia-1 lutego 2018 r.

XI edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 25 stycznia 2018 r.

Wizyta dydaktyczna w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, Grudziądz, 24 stycznia 2018 r.

Wyjście dydaktyczne na sekcję zwłok, Olsztyn, 5 stycznia 2018 r.

Seminarium naukowe „Celowość kary dożywotniego pozbawienia wolności”, Olsztyn, 7 grudnia 2017 r.

Wizyta dydaktyczna w Zakładzie Karnym w Barczewie, Barczewo, 30 listopada 2017 r.

Debata oksfordzka „Czy cudzoziemiec powinien mieć prawo do możliwości przekroczenia granicy przed otrzymaniem statusu uchodźcy?”, Olsztyn, 29 listopada 2017 r.

Nominacja profesorska prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego, Warszawa, 26 października 2017 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej), Frankfurt nad Odrą, 19-20 października 2017 r.

X Edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 19 stycznia 2017 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauki penalne wobec zjawiska destrukcji w sztuce”, Olsztyn, 18 marca 2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Zabytki sakralne”, Olsztyn, 10 marca 2016 r.

Ferie naukowe z Wydziałem Prawa i Administracji – konkurs wiedzowy „Każdy może zostać Sherlockiem Holmesem”, Olsztyn, 5 lutego 2016 r.

IX edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 14 stycznia 2016 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Dudy oraz mgr Joanny Narodowskiej, Olsztyn, 10 grudnia 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej” , Olsztyn, 19 listopada 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, Olsztyn, 16 października 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, Szczytno, 15-16 czerwca 2015 r.

Konferencja naukowa „Funkcjonowanie rynków finansowych z perspektywy prawno-porównawczej”, Olsztyn, 27 maja 2015 r.

XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka „Sankcje i Sprawiedliwość”, Olsztyn, 21-22 maja 2015 r.

V Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl, 11-14 maja 2015 r.

Seminarium naukowe „Cyberprzestępczość i inne współczesne zagrożenia przestępczością gospodarczą”, Olsztyn, 26 marca 2015 r.

VIII edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 15 stycznia 2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, Olsztyn, 27 listopada 2014 r.

Wywiad z dr. Piotrem Chlebowiczem w „Gazecie Uniwersyteckiej”

IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, Pacółtowo, 6-8 maja 2014 r.

Studenckie Forum Naukowe ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego”, Olsztyn, 8 maja 2014 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, Olsztyn, 24 kwietnia 2014 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”, Olsztyn, 10 kwietnia 2014 r.

Stypendium im. Lesława A. Pagi, Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Konferencja naukowa „Wandalizm dzieł sztuki”, Olsztyn, 27 marca 2014 r.

VII edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 9 stycznia 2014 r.

Konferencja naukowa „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, Olsztyn, 5 grudnia 2013 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, Olsztyn, 21 listopada 2013 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, Olsztyn, 13 czerwca 2013 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nielegalny rynek żywności – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, Szczytno, 20 maja 2013 r.

Wizyta w Zakładzie Karnym, Barczewo, 7 maja 2013 r.

Wizyta prof. Chrisa Escridge i międzynarodowe seminarium naukowe „Nielegalne transfery finansowe”, Olsztyn, 7-8 maja 2013 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych”, Olsztyn, 25 kwietnia 2013 r.

VI edycja Konkursu Wiedzy z Kryminologii, Olsztyn, 9 stycznia 2013 r.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie