Udział w konferencjach

1. XXXVI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, Panel Nauk Politycznych i Prawnych, Olsztyn 10-11 maja 2007 r.

2. Warsztaty: Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym,

3. Konferencja pt.: „Mobilność – nauka bez granic”,

4. Szkolenie pt.: „Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”,

5. Warsztaty: „Międzynarodowa wymiana pracowników z krajami trzecimi – projekty IRSES”

6. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawno karne i Kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn, 25 kwietnia 2012. Temat wystąpienia – Białe kołnierzyki na tle przestępczości przeciwko środowisku.

7. I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 31 maja 2012. Temat wystąpienia – Rynek nielegalnych transferów finansowych.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie