SKNK „Vestigium”

W ramach Katedry funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”. Założone zostało w czerwcu 2004 r. Opiekunem naukowym koła jest prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski.

Kontakt: sknkvestigium@wp.pl

Facebook: Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” UWM

Prezes Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”: Martyna Morawska

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kryminologią! Działamy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu-Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czekamy na Was :)

Działalność SKNK „Vestigium”:


Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary issues of criminology” Szczytno, 9 maja 2017 r.

W dniu 9 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca współczesnych problemów kryminologicznych. Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Policji oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z południowo-afrykańskim Uniwersytetem w Limpopo oraz z amerykańskim Uniwersytetem w Nebrasce, studenci z Warmii i Mazur mieli niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich przemyśleń na temat aktualnych zjawisk kryminologicznych i przeprowadzenia dyskusji z zagranicznymi gośćmi. Pierwsza sesja należała do prof. Chris’a Eskridge z Uniwersytetu w Nebrasce oraz do prof. Cornelisa Johannesa Roelofse wraz ze swoimi studentami z Uniwersytetu w Limpopo. Prof. Chris Eskridge – były policjant, obecnie wykładowca Uniwersytetu w Nebrasce, jak też dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego, wygłosił referat na temat zorganizowanej przestępczości na przykładzie gangów motocyklowych w Stanach Zjednoczonych, zwanych potocznie „Aniołami Piekieł” (Hells Angels). Z pozoru Hells Angels to tylko klub miłośników motocykli, jednak jak zapewnia prof. Eskridge, to ogromny organizm przestępczy o charakterze mafijnym, zajmujący się rozprowadzaniem, m.in.: narkotyków i broni. Dokonując wyróżnienia poszczególnych gangów, znanych nam dotychczas z amerykańskich filmów, prof. Eskridge pokreślił również, że zjawisko zorganizowanej przestępczości w postaci gangów motocyklowych nie jest już tylko i wyłącznie amerykańskim problemem. Następnie swoje referaty wygłosili przedstawiciele Uniwersytetu w Limpopo. Prof. Cornelis Johannes Roelofse wygłosił referat na temat „Zorganizowanej kradzieży pojazdów” – bardzo duży i poważny problem w Południowej Afryce. Współczesna przestępczość zorganizowana dzięki nowym technologiom jest często bardzo trudna do wykrycia. To wieloetapowy proces, który rozpoczyna się obraniem metody dokonania zaboru, przez rzeczywistą kradzież, następnie legalizację pojazdu i późniejsze jego zbycie. Konkludując, prof. uznał, że główny problem, który stoi przed organami ścigania  w przypadku tego rodzaju przestępczości zorganizowanej polega na odszukaniu skradzionego pojazdu, który po legalizacji „ginie w systemie”. W dalszej kolejności referaty wygłosili doktoranci i studenci: mgr Lekgau Khomotjo oraz Cristopher Gumbi. Tematem pierwszego wystąpienia była problematyka niezgodnego z prawem wydawania koncesji dla tawern, barów sprzedających alkohol w Limpopo, prowadzącego w rezultacie do zbyt szerokiej dostępności do alkoholu. Drugi referent omówił przerażające zjawisko jakim są napaści na społeczność farmerów. Ataki te, często śmiertelne, nierzadko są poprzedzone gwałtami, wymyślnymi torturami. Z referatu wynikało również, że oprawcy, nie chcąc zostać zidentyfikowani przez pozostawione przy życiu ofiary, nagminnie je okaleczają – m.in.: wydłubując oczy, ogłuszając. Przerażająca jest ogromna liczba napadów, jak również fakt, że państwowe i lokalne organy władzy w bardzo nikły sposób przeciwdziałają temu zjawisku. O ile pierwszy referat można było odnieść do polskiej rzeczywistości, o tyle brutalne, najczęściej śmiertelne ataki na farmy i ich właścicieli są u nas zjawiskiem praktycznie niespotykanym, a przez to tak ciekawym z kryminologicznego punktu widzenia. Druga sesja należała do polskich prelegentów. Z Wyższej Szkoły Policji swoje prace przedstawiła nadkom. dr Aleksandra Nowak. W swoim przemówieniu na temat „Zielonej kryminologii – ochrona praw zwierząt” prelegentka omówiła kwestię prawnej ochrony zwierząt, w tym sposoby przeciwdziałania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. Jagoda Ławik – studentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na przykładzie mafii pruszkowskiej zaprezentowała temat „Przestępczość zorganizowana w Polsce”. To jedna z najbardziej znanych zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, zajmująca się produkcją i dystrybucją narkotyków, handlem bronią, wyłudzaniem haraczy, porwaniami oraz zabójstwami. Z białostockiego uniwersytetu głos zabrała mgr Marta Dąbrowska, która  wygłosiła  referat dotyczący groomingu („Badanie internetowego grooming’u”) czyli uwodzenia dzieci przez Internet. Prelegentka, dzięki badaniom przeprowadzonym w jednym z białostockich liceów, zaprezentowała niepokojące statystki tego zjawiska. Okazuje się bowiem, że bardzo wielu nastolatków – zarówno chłopców jak i dziewcząt przynajmniej raz otrzymało wiadomość od nieznanej im osoby o podtekście seksualnym. Mniejsza grupa ankietowanych przyznała, że otrzymywała propozycję spotkań czy prośby o wysłanie zdjęć/nagrań o charakterze erotycznym. Jak stwierdziła sama prelegentka, jest to zjawisko stosunkowo nowe, niemniej bardzo niebezpiecznie, narażające najmłodszych członków społeczeństwa. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowała również studentka – Aleksandra Stachelska, która omówiła przestępstwo stalking’u („Przestępstwo stalking’u). Polega ono na zagrażającym bezpieczeństwu nagabywaniu, obsesyjnym śledzeniu czy prześladowaniu. Z wygłoszonego referatu, uczestnicy dowiedzieli się, że źródeł występowania stalkingu jest bardzo wiele, a najczęstszą jego przyczyną jest zawód miłosny, nieodwzajemniona miłość etc. Na koniec swoje referaty wygłosili prelegenci reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dr Joanna Narodowska wraz z dr. Maciejem Dudą przedstawili pracę na temat „Współczesnego zagrożenia ekstremizmu w Polsce” – tematyka bardzo głośna, często poruszana w Polsce i na świecie m.in. w związku z  europejskim kryzysem migracyjnym. Ekstremizm to temat nie tylko medialny, ale również bardzo poważny. Wyznawanie skrajnych, radykalnych poglądów politycznych, religijnych czy społecznych i wprowadzanie ich w życie najczęściej przy użyciu ekstremalnych środków, uznawane jest za niezwykle istotne niebezpieczeństwo XXI wieku. Martyna Morawska – studentka III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” przedstawiła referat na temat „Problematyki mowy nienawiści w Polsce”. Jak stwierdziła sama prelegentka – jest to aktualny i ważny problem, o którym należy głośno mówić. Mowa nienawiści polega na dyskryminowaniu, wykluczaniu określonych grup społecznych ze względu na określone cechy, tj.: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wiek, orientację seksualną, poglądy polityczne, wyznawana religia. Skupiając się na tym zjawisku w polskim ujęciu, autorka referatu przedstawiła polskie regulacje prawno-karne oraz propozycje ulepszenia obecnego sytemu przeciwdziałania. Uniwersytet Warmińsko Mazurski reprezentowała również Aleksandra Górczyńska – studentka III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, członkini SKNK „Vestigium”, która przedstawiła referat „Zabijanie zwierząt – kłusownictwo i prawne sposoby jego przeciwdziałania w Polsce”, omawiając jak polskie prawo radzi sobie z przestępstwem kłusownictwa. Międzynarodowa konferencja „Współczesne problemy kryminologiczne” była niezwykle owocnym i pouczającym doświadczeniem. Uczestnicy wydarzenia poznali zarówno polskie problemy kryminologiczne, jak również te, z którymi borykają się inne kraje – niektóre bardzo zbliżone do polskich, inne kompletnie naszej kulturze nieznane. Wszystko to sprawiło, że nie tylko sama konferencja, ale też dyskusja, która na jej tle się wywiązała, była niezwykle cennym i niepowtarzalnym spotkaniem.

Aleksandra Górczyńska
SKNK „Vestigium”


Współpraca z Kołem Naukowym Kryminologii „Causa mali” z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Współpraca się opłaca!
Z uwagi na porozumienie z 19 listopada 2015 r. dotyczące współpracy zawartej między przewodniczącymi kół naukowych kryminologii ze strony Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii Vestigium (Klaudia Łuka) oraz Studenckiego Koła Kryminologii Causa Mali (Radosław Jasiński), 8 grudnia 2015 r. reprezentacja SKNK Vestigium miała możliwość wejścia na teren Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dzięki uprzejmości organizatorów dane nam było zobaczyć Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze. Naszymi przewodnikami po Pracowni Antynarkotykowej byli podinsp. Przemysław Wrzosek oraz sierż. Daniel Bruski. Z zaciekawieniem oglądaliśmy rezultaty działalności ludzi świata przestępczego. Zdawać by się mogło, że rozmaitym pomysłom nie ma końca. Począwszy od technik fałszowania dokumentów, po opracowane sposoby szybszej i bardziej efektywnej produkcji narkotyków. Poznaliśmy również kilka stosowanych przez policję zasad zabezpieczania śladów. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji na temat szkoleń w zakresie realizacji operacji policyjnych z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych. Mieliśmy okazję obejrzeć symulację ostatnich manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie oraz związanych z nimi działań policji. Nie samą wiedzą żyje student. W porze obiadu wybraliśmy się do bufetu, gdzie w miłym towarzystwie Kolegów z SKK Causa Mali nabraliśmy sił przed wyczekiwanym wydarzeniem dnia. Głównym punktem programu był przewidziany na godz. 17 wykład otwarty „Organizacja oraz bezpieczeństwo imprez masowych w odniesieniu do rosnących zagrożeń terrorystycznych”. Swoim doświadczeniem odnośnie pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa na spotkaniach piłkarskich w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, podzielił się z nami ppłk Andrzej Kruczyński, były oficer GROM-u, specjalista w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań specjalnych, uczestnik misji zagranicznych. Wykład otworzył nam oczy na problem, jakim jest organizacja imprez masowych w Polsce, m.in.: corocznej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, czy zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Poznaliśmy proces szkolenia ogromnej liczby wykwalifikowanej kadry, wdrażania zabezpieczeń w trakcie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz szerokie, lecz często niedoceniane możliwości monitoringu. Dziękujemy SKK Causa Mali za zaproszenie, organizację i poświęcony nam czas! Mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy.

Martyna Morawska
SKNK „Vestigium”


Sesja naukowa „Pomoc ofiarom przestępstw” 26 lutego 2009 r.

W dniu 26 lutego 2009 r. z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (23 – 27 luty 2009 r.) na Wydziale Prawa i Administracji UWM odbyło się seminarium zatytułowane „Pomoc Ofiarom Przestępstw”. Seminarium to było kolejną inicjatywą Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej WPiA UWM oraz działającego pod opieką pracowników naukowych Zakładu Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”. Po uroczystym otwarciu seminarium przez Dziekana Wydziału Prawa i Admnistracji prof. dr hab. Bronisława Sitka, dr Grażyna Kędzierska (UWM) scharakteryzowała naukę o ofierze – wiktymologię. Następnie przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Stawarski przedstawił główne założenia strategii policyjnych stosowanych na obszarze województwa warmińsko -mazurskiego, w szczególności zaś odniósł się do rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Jedna z interesujących tez wystąpienia koncentrowała się na zagadnieniu poziomu świadomości prawnej obywateli, gdyż często okazuje się, że nieznajomość prawa praktycznie uniemożliwia korzystanie przez ofiary przestępstw przysługujących im uprawnień. Dr Agata Tyburska reprezentująca Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie poruszyła niestety wciaż aktualny problem przemocy w rodzinie. Agresja jest kierowana często wobec najmłodszych członków rodziny, którzy z racji wieku stają się przedmiotem działań przestępczych. Istotnym fragmentem tego zjawiska jest przemoc seksualna, która wywiera dewastujący efekt w psychice dziecka. Referentka wskazała, że wyniki badań kryminologicznych obalają mit, przedstawiany niekiedy w środkach masowego przekazu, że sprawca pedofil nawiązujacy kontakt przez Internet jest osobą obcą wobec przyszłej ofiary. Okazuje się bowiem, że bardzo często zarówno sprawca jak i ofiara wywodzi się z tego samego kręgu rodzinnego czy towarzyskiego. Okoliczność ta znacznie utrudnia pracę wykrywczą organów ścigania i jednocześnie sprzyja wiktymizacji.


II edycja konkursu wiedzy z kryminologii – 7 stycznia 2008 r.

Konkurs jest coroczną inicjatywą podejmowaną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii oraz pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. W styczniu 2008 r. miała miejsce, już druga edycja konkursu, w której udział wzięło przeszło 200 studentów Wydziału Prawa i Administracji. Pierwszy etap konkursu polegał na poprawnym rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Zakres materiału obowiązujący uczestników konkursu obejmował zagadnienia z zakresu kryminologii i wiktymologii mieszczące się w programie nauczania. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas pierwszego etapu. Drugi etap konkursu odbył się dnia 7 stycznia. Grono Jury oprócz pracowników Katedry Kryminologii I polityki Kryminalnej zasili również zaproszeni goście m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Pan insp. Stanisław Mierzwa, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie Pani mł insp. mgr Jolanta Łukaszewicz-Babecka a także Pan dr Piotr Krajewski Dziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji. Założeniem drugiego etapu była możliwość zaprezentowania się uczestników poprzez wygłoszenie krótkiego zaledwie dziesięciominutowego referatu na jeden z wcześniej wylosowanych tematów. Każdy finalista oceniany był pod względem posiadanej wiedzy oraz umiejętności zaprezentowania jej przed szerszym audytorium. Ostatecznie, osiągając największą ilość punktów zwyciężyła Pani Malwina Bandos, studentka drugiego roku prawa. Każdy z finalistów otrzymał nagrody książkowe ufundowane przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Wycieczka do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie W kwietniu 2009 r. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” podjęło się zorganizowania wycieczki 15 osobowej grupy studentów z Wydziału Prawa i Administracji do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie. Laboratorium Kryminalistyczne, jest jedną z najlepiej funkcjonujących i wyposażonych jednostek badawczych w Polsce, której zadaniem jest planowanie, organizowanie, koordynowanie a także nadzorowanie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, techniczno kryminalistycznego procesy wykrywczego. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli mocno podekscytowaniu faktem, że z tajnikami pracy technika kryminalistycznego zapoznawała nas sama Pani Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Pani mł. insp. mgr Jolanta Łukaszewicz-Babecka. Podczas krótkiej zaledwie 1,5 godzinnej wycieczki zostaliśmy zapoznani z technikami i metodami badań z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii, chemii czy biologii a także z badaniami nad dokumentami. Należy podkreśli fakt, że każda zaprezentowana nam technika czy metoda pracy potwierdzona była szeregiem ciekawych przykładów spraw, wobec których praca Laboratorium Kryminalistycznego przyczyniła się do ich rozwiązania.


XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, 9-10 maja 2008 r.

Seminarium odbyło się pod hasłem: „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Uroczyste otwarcie seminarium rozpoczęło się wystąpieniem rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz wykładem inauguracyjnym dr. hab. Mariusza Rutkowskiego pt.: „Polska hamuje, Chiny pędzą… O nazwach własnych w metaforach pojęciowych”. Po ciekawym wykładzie odbył się koncert studentów Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie. Następnie uczestnicy przenieśli się do swoich sekcji, aby wygłosić swoje referaty. Sekcja prawna w całości została zorganizowana przez SKNK „Vestigium”. W skład komisji oceniającej referentów wchodzili : dr Paweł Polaczuk, dr Jacek Zieliński oraz mgr Monika Kotowska-Romanowska. Do udziału w seminarium zgłosiło się jedenaście drużyn reprezentujących różne katedry oraz zakłady prawa w Polsce. Każda drużyna miała 15 minut na prezentacje swojego referatu. Po wysłuchaniu wszystkich referatów wyłoniona została trójka zwycięzców: 1 miejsce: Paweł Sobotko „Prawo konstytucyjne w życiu codziennym”, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”, UWM. 2 miejsce: Piotr Tokarski „ Losy mafii sycylijskiej a obraz społeczeństwa. Bernardo Provenzano na tle wydarzeń”, Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”, UWM. 3 miejsce: Marek Kowalski „Odpowiedzialność biur podróży z tytułu umowy o podróż”, Studenckie Koło Prawa Pracy, UMK. Zostały przyznane także dwa wyróżnienia: – Kasińska Ilona, Jasiński Cezary „Prawa… czy lewa? Z której strony należy patrzeć?”, Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”, UWM. – Krajnik Szymon, Peno Michał „System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych”, Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, UMK. Wieczorem był czas na relaks w stadninie koni na wspaniałym ognisku. Następnego dnia odbyła się wycieczka do Gierłoży i Kętrzyna po której pozostało wiele ciekawych wspomnień. Z seminarium powróciliśmy z książką zawierającą publikacje wszystkich uczestników seminarium (ponad 400-u studentów z 250 kół naukowych) oraz dyplomem podkreślającym aktywny udział Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” w konferencji.


Seminarium nt. „Zapobieganie nielegalnym migracjom – aspekty wiktymologiczne i kryminologiczne”– 27 lutego 2008 r.

W dniu 27.02.2008 roku odbyło się seminarium nt. „Zapobieganie nielegalnym migracjom – aspekty wiktymologiczne i kryminologiczne”, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji – Zakład Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, pod patronatem prof. dr hab. Stanisława Pikulskiego – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Słowo wstępne nt. „Europa wobec problemu Migracji; Nielegalni imigranci – przestępcy czy ofiary?” – przedstawił dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM, Kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej. Następnie gość honorowy – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ppłk SG Henryk Raczkowski wygłosił wykład na temat; „Przeciwdziałanie nielegalnej migracji na przykładzie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX”, który to temat wzbudził szerokie zainteresowanie ze strony słuchaczy, studentów czwartego roku Prawa i Administracji UWM. Drugą część seminarium nt. „Rola i zadania Straży Granicznej, w tym Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej” stanowiła dyskusja prowadzona przez moderatorów p. Annę Kańciak i Piotra Chorbot ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”, gdzie na pytania studentów odpowiedzi udzielali: gość honorowy – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ppłk SG Henryk Raczkowski oraz Kierownik Zespołu Kontroli Granicznej CSSG w Kętrzynie kpt. SG Mariusz Kielc. Podsumowaniem seminarium było spotkanie organizatorów i prelegentów pod przewodnictwem prof. dr hab. Romana Przybyszewskiego – Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji UWM, gdzie omówiono formy dalszej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, a Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.


I edycja konkursu z kryminologii – 9,23 stycznia 2008 r.

W styczniu bieżącego roku Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” zorganizowało I edycję konkursu z kryminologii. I etap przeprowadzony został dnia 9 stycznia 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji. Do eliminacji przystąpiło 162 studentów. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 34 zamkniętych pytań testowych, jednokrotnego wyboru i 2 pytań otwartych. Pytania dotyczyły zarówno podstawowych zagadnień z kryminologii, jak i wielu szczegółowych informacji wykraczających poza podstawowy zakres przewidziany w programie nauczania. Uczestnicy mieli 20 minut na zrealizowanie zadania. Tego samego dnia wyłoniono 9 osób z najwyższymi wynikami, które zakwalifikowały się do finału. Merytoryczny patronat nad całym przedsięwzięciem sprawował kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej, dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM, natomiast za całokształt organizacji odpowiedzialny był Zarząd Koła: Anna Kańciak i Piotr Chorbot. Drugi etap odbył się 23 stycznia 2008 roku. Polegał on na wylosowaniu przez każdego z uczestników pytania i omówienie go przed komisją oraz zgromadzoną publicznością. Każdy z finalistów miał 10 minut na przygotowanie wypowiedzi na problemowo zadane pytanie dotyczące różnych działów kryminologii. W dniu finału, na specjalne zaproszenie, przybył Prokurator Okręgowy, mgr Cezary Kamiński, który sprawował honorowy patronat nad konkursem. W skład komisji oceniającej finalistów wchodzili: gość – Prokurator Okręgowy, dr hab. Wiesław Pływaczewski prof. UWM, mgr Monika Kotowska-Romanowska i mgr Piotr Chlebowicz Członkowie komisji przyznawali każdemu z uczestników finału od 1 do 10 punktów. Punkty były następnie sumowane i na tej podstawie zostało wyłonionych troje zwycięzców: I miejsce Adam Pawłowski, II miejsce Ilona Kasińska, III miejsce Paulina Czerepinska. Każdy z finalistów otrzymał dyplom i książkę „Wybrane zagadnienia kryminologii” pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego, natomiast każdy z trójki zwycięzców otrzymał dodatkowo nagrody książkowe. Dzięki konkursowi możliwa była ocena wiedzy studentów z kryminologii. Jak pokazały wyniki I etapu, pomimo dużej trudności testu, większość uczestników uzyskała 76% poprawnych odpowiedzi, dlatego konieczne było ustawienie wysokiego progu punktacji w celu wyłonienia finalistów. Świadczy to wysokim poziomie konkursu i dobrym przygotowaniu merytorycznym studentów. Konkurs z kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji był organizowany po raz pierwszy. Celem tego przedsięwzięcia było nie tylko zwiększenie zainteresowania studentów przedmiotem, ale również umożliwienie studentom, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami kryminologicznymi, wykazania swoich możliwości i rozwijania zainteresowań. Konkurs przyczynił się również do zwiększenia zainteresowania Kołem Kryminologii i zachęcenie do większej współpracy. Dzięki konkursowi uczestnicy mogli zapoznać się praktycznym spojrzeniem na współczesne problemy kryminologiczne, które zaprezentował Prokurator Okręgowy i jednocześnie poznać specjalistę w tej dziedzinie. Samorząd Koła po pozytywnej opinii konkursu i dużym zainteresowaniu studentów zamierza kontynuować tego typu przedsięwzięcia w kolejnych latach.


Wykład otwarty z profesorem Keichii Yamanaka – reprezentującym Uniwersytet Kansai w Osace – 7 listopada 2007 r.

Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” miało zaszczyt przeprowadzić wykład otwarty z profesorem z Japonii Keichii Yamanaką, który jest specjalistą z zakresu przestępczości zorganizowanej w Japonii. Wykład rozpoczął się od słowa wstępnego Kierownika Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej profesora Wiesława Pływaczewskiego, który przedstawił zakres tematyki objętej wykładem. Profesor Keiichi Yamanaka jest wiodącą postacią swego pokolenia w japońskiej nauce prawa karnego i uczonym o wybitnych osiągnięciach naukowych. Przez okres blisko pięciu lat przebywał na różnego prestiżowych stypendiach naukowych m.in. Fundacji Humboldta, Fundacji Heinrich Hertz oraz finansowanych przez stronę japońską. Wielokrotnie profesor był zapraszany do Polski, gdzie prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Przebywał on także na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prezentując wykłady dla studentów i praktyków. Ożywione kontakty naukowe z przedstawicielami naszego uniwersyteckiego środowiska karnistycznego utrzymuje już od kilkunastu lat. Na wykładzie w Olsztynie zaprezentował problematykę szerzącej się w Japonii przestępczości zorganizowanej, wskazując tutaj przede wszystkim na takie organizacje jak Jakuza i Borakudan. Spotkanie nie obyło się bez żywej dyskusji z przedstawicielami SKNK „Vestigium”, która odbyła się od razu po zakończeniu wykładu przez profesora.


Wydanie publikacji – 15 października 2007 r.

Najnowsze opracowanie pt. ”Wybrane zagadnienia kryminologii” to przemyślany melanż artykułów młodych autorów, studentów lub niedawnych magistrantów  dziś już weryfikujących swoją teoretyczną wiedzę w praktyce z wystąpieniami pracowników Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej. Rekomendowana książka dotyka wielu ważnych problemów patologicznych współczesnego świata. Wnikliwy czytelnik dowie się z niej m.in. co to jest przestępczość stadionowa; kto i dlaczego fałszuje dzieła sztuki; czy posiadanie narkotyków jest karalne; dlaczego kobiety stają się zbrodniarkami; co to jest piractwo fonograficzne itd. Książkę można polecić nie tylko studentom prawa i administracji, jest to również interesujące źródło przemyśleń dla studentów innych kierunków i specjalności, w szczególności socjologii, pedagogiki, resocjalizacja i politologii.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie