Realizowane projekty

Dziedzictwo polskiej myśli kryminologicznej

Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie