Czytelnia

Kultura a zbrodnia

P. Chmiel-Antoniuk, M. Duda, M. Ickiewicz-Sawicka, Kultura a zbrodnia. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości, Czeremcha 2018.


mowa nienawiści a prawo

W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017.


samosąd

P. Chlebowicz, Samosąd we Włodowie. Studium przypadku, Olsztyn 2017.


patologie na rynku nieruchomości

W. Pływaczewski, R. Źróbek (red.), Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2016.


ochrona praw człowieka

W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.


Przestępstwa z nienawiści

M. Duda, Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016.


uchodźcy

W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.), Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Olsztyn 2015.


Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego

W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.


Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

W. Pływaczewski, P. Lubiewski (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014.


Zagrożenia w sektorze bankowymm. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania

 P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.


Nieleglana eksploatacja obszarów leśnych

W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Olsztyn 2013.


Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna

W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.


Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania

W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.


Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska

W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.


Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych

M. Kotowska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.


kryminologiawobecwyzwan

G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Olsztyn 2010.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie