Udział w konferencjach

 1. Konferencja Ogólnopolska „Prawo w wehikule innowacji”, wygłoszony referat pt. „Zastosowanie innowacji medycznych” 9.12.2012 r., Olsztyn.
 2. Konferencja Ogólnopolska „Aspekty wykorzystania Prawa i Ekonomii w różnych dziedzinach życia”, wygłoszony referat pt. „Wpływ medycyny na egzystencję człowieka w globalnym świecie” 6.09.2013r., Olsztyn.
 3. Konferencja Ogólnopolska „Aspekty wykorzystania Prawa i Ekonomii w różnych dziedzinach życia”, wygłoszony referat pt. „Regulacje prawne w zakresie patologii przemysłu farmaceutycznego”, 20.09.2013r., Olsztyn.
 4. Konferencja Ogólnopolska „Prawne i ekonomiczne aspekty w różnych dziedzinach życia”, wygłoszony referat pt. „Błędy w sztuce lekarskiej i odszkodowania z tym związane”, 5.12.2013r., Olsztyn.
 5. Konferencja Ogólnopolska „Ochrona konsumenta w świecie współczesnych mediów”, wygłoszony referat pt. „Reklama podprogowa a jej oddziaływanie na konsumenta”, 12.03.2014r., Olsztyn.
 6. Konferencja Ogólnopolska „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, wygłoszony referat pt. „Opinia biegłego prywatnego w prawie polskim i kanonicznym”, 8-9.05.2014r., Olsztyn.
 7. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkoła twórczego działania”, wygłoszony referat pt. „Podatek od nieruchomości a niewykorzystanie budynku ze względów technicznych”, 14.05.2014r., Olsztyn.
 8. Konferencja Ogólnopolska „Bezpieczeństwo w XXI wieku – wymiar lokalny, regionalny, państwowy, międzynarodowy”, wygłoszony referat pt. „Policja jako gwarant zapewniający bezpieczeństwo społeczności lokalnej”, 24.05.2014r., Olsztyn.
 9. Konferencja Ogólnopolska „Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych”, wygłoszony referat pt. „Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadań publicznych”, 23-24.10.2014 r., Olsztyn.
 10. Konferencja Ogólnopolska „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, wygłoszony referat pt. „Działania związane z ochroną dóbr kultury współczesnej w województwie warmińsko – mazurskim”, 27.11.2014 r., Olsztyn.
 11. Konferencja Ogólnopolska „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, wygłoszony referat pt. „Wybrane patologie gospodarcze na tle funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych”, 16.10.2015 r., Olsztyn.
 12. Konferencja Ogólnopolska „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”, wygłoszony referat pt. „Rola wolontariuszy na rzecz działalności samorządu terytorialnego”, 23.10.2015 r., Olsztyn.
 13. Konferencja Ogólnopolska „Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, wygłoszony referat pt. „Prawa dziecka w kontekście zjawiska migracji”, 19.11.2015 r., Olsztyn.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie