Publikacje

  1. Tymieniecka A. Wolność słowa w Internecie, [w:] Otwarte usta: prawda czy fałsz?, Kraków 2014.
  2. Tymieniecka A. Wybrane aspekty konkurencyjności na rynku podręczników, [w:] Współczesne problemy edukacji w Polsce, Kraków 2014.
  3. Tymieniecka A. Wpływ mediów na kształtowanie polityki kryminalnej państwa, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2014, nr 2 (współautor Agata Opalska).
  4. Tymieniecka A. Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa polskiego, [w:] Aksjologia fundamentem życia człowiek, Kraków 2014.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie