Notka biograficzna

Doktorant w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Prawo. Obronił pracę pt. „Seryjni zabójcy – instrumentalna agresja a ekspresyjna przemoc”. Od 1 października 2011r. doktorant w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Dzięki bardzo dobremu wynikowi osiągniętemu w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymał stypendium doktoranckie oraz stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich. Obszary zainteresowań naukowych: problematyka zabójstw wielokrotnych, profilowanie kryminalne, kryminologia kulturowa, utylitarne możliwości zastosowania dychotomii agresja ekspresyjna, instrumentalna w zbrodniach typu obcy na obcym; problematyka składowisk odpadów niebezpiecznych; przestępstwo tzw. oszustwa kredytowego.

Projekty badawcze:

Wygrany konkurs na dofinansowanie publikacji książki Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska. Działanie: 2 Edukacja ekologiczna. Poddziałanie 2.2. Dofinansowanie działań ekologicznych. Kategoria 2.2.3. Publikacje popularnonaukowe i monografie przyrodnicze.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie