Notka biograficzna

Dr Maciej Duda

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 r. obronił pracę magisterską na temat: „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych oraz puszczanie ich w obieg (art. 310 i 312 k.k.)” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek.

W latach 2009-2013 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

W latach 2013-2016 zatrudniony w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM na stanowisku asystenta.

W 2015 r. obronił pracę doktorską na temat: „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego. Recenzentkami w przewodzie doktorskim były: prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (UwB) oraz prof. dr hab. Izabela Nowicka (WSPol).

Pozostałe obszary zainteresowań badawczych: ekokryminologia, wiktymologia, przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu, nielegalne rynki, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, penitencjarystyka, subkultury młodzieżowe, patologie społeczne.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: kryminologia, przestępczość kryminalna, przestępczość zorganizowana, przestępczość gospodarcza, patologie w administracji, strategia zapobiegania przestępczości, międzynarodowy rynek dzieł sztuki – przeciwdziałanie patologiom, kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych, podstawy kryminologii, prawo żywnościowe.

Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”. Redaktor naukowy 3 monografii zbiorowych.

Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji (kadencja 2016-2020)

Członek Komisji ds. Badań Naukowych i Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020)

Członek Komisji ds. Praktyk Zawodowych i Poradni Prawniczych WPiA UWM (kadencja 2016-2020)

Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Badań Statutowych WPiA UWM (kadencja 2016-2020)

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk krajowych i zagranicznych studentów studiów stacjonarnych WPiA UWM (od 2013).

Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych (od 2018).

Opiekun roku na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” niestacjonarne (kadencja 2016/2017).

Opiekun roku na kierunku „Prawo” stacjonarne (kadencja 2017-2022).

Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi (2014).

Nagrodzony nagrodą organizacyjną Rektora UWM II stopnia (2015 i 2018).

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2017) oraz Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie (2018).

Członek European Society of Criminology (od 2018).

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2019)

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie