Wymogi edytorskie

Autorzy prac składanych do publikacji wydawanych przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej zobligowani są do zastosowania się do poniższych wymogów edytorskich pod rygorem nieprzyjęcia referatu do druku.

wymogi edytorskie

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie