Publikacje

1. S. Buczyński, Seryjni zabójcy – Instrumentalna agresja a ekspresyjna przemoc, XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2007, s. 397.

2. S. Buczyński, Mogilniki – Problematyka błędnych decyzji dotyczących środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim [w:] Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, red. W. Pływaczewski, M. Kotowska, Olsztyn 2011, s . 159.

3. S. Buczyński, Problematyka poprzemysłowych terenów zdegradowanych na przykładzie olsztyńskiej starej gazowni, uwarunkowania prawne i możliwości rekultywacji [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, red. W. Pływaczewski, Olsztyn 2012.

4. S. Buczyński, Rynek nielegalnych transferów kapitałowych, [w:] Nielegalne rynki. Geneza i skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, red. W. Pływaczewski, Olsztyn 2012.

Oddane do druku:

1. S. Buczyński, Seryjny zabójca – zbrodnia i kulturowy archetyp, Olsztyn 2012.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie