Notka biograficzna

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pracę magisterską na temat „Dzieciobójstwo w teorii i praktyce. Orzecznictwo Sądu Najwyższego” napisała pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego, prof. UWM. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tegoż samego Uniwersytetu ukończyła studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Podczas studiów została wyróżniona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie