Dziedzictwo polskiej myśli kryminologicznej

MNiSWDialog

logo DPMK

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej realizuje grant naukowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć”. Numer projektu: DIALOG 0071/2019. Okres realizacji grantu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.  Kierownik grantu: prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski.


Kierownik grantu „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” – prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski – ogłasza konkurs na stanowisko typu Co-Investigator.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lutego 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: szymon.buczynski@uwm.edu.pl.

Dokumentacja konkursowa do pobrania poniżej.

Wymogi konkursowe

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie kandydata

Formularz cenowy

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu oceny ofert spełniających wymogi formalne wyłoniła wykonawcę w grancie, który zostanie zatrudniony na stanowisku Co-Investigator.

Protokół

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie