Udział w konferencjach

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza”, UWM, 11-12.12.2019 r., Olsztyn, referat: Przestępstwa przeciwko zabytkom na Warmii i Mazurach. Raport z badań aktowych.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Metody badań i nauczanie kryminologii w XXI wieku – wyzwania i perspektwy”, UwB, 9-10.12. 2019 r., Białystok, referat: Działalność Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii (OSE) jako forma realizacji inicjatywy „Education for Justice” (E4J) (współautor Joanna Narodowska).
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental influences on human life and health”, UWM, 10-11.10.2019 r., Olsztyn, referat: All hands on deck.  International police cooperation in combating environmental crime (współautor Aleksandra Nowak).
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kongres kryminologiczny”, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii, 25-26.09.2019 r., Warszawa, referat: Przestępstwa z nienawiści w Polsce, Czechach i Słowacji – aspekty prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa „Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”, European Society of Criminology, 18-21.09.2019 r., Gandawa (Belgia), referaty: 1. Environmentalists as victims of acts of criminal terror, 2. Illegal market of amber in Central and Eastern Europe, 3. Illegal fishing in inland waters – conclusions from the research records (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska).
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental Crime and Power”, Green Criminology Working Group, 17.09.2019 r.,  Gandawa (Belgia).
 7. Ogólnopolska konferencji naukowa „Kultura a medycyna ludowa – społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania medycyny alternatywnej”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, 19.07.2019 r., Czeremcha, referat: Przemyt wyrobów medycznych.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Security, human rights and sustainable development”, Uniwersytet w Białystoku, 9-10.05.2019 r., Białystok, referat: Initiatives of the Department of Criminology and Criminal Policy for reducing social exclusion of children from rural areas in Warmia and Mazury district (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska).
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa „EnviCrime: Current and future efforts against wildlife crime”, European Crime Prevention Network, 25.04.2019 r., Bruksela (Belgia), referat: CITES crime – Polish perspective of the phenomenon (współautor Joanna Narodowska).
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa „The first Polish-Dutch Conference on Current Criminological Research”, Uniwersytet w Białymstoku, 21.02.2019 r., Białystok, referat: Olsztyn School of Ecocriminology towards contemporary problems of environmental crime in Poland – selected issues (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska).
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne”, Uniwersytet w Białymstoku, 6.12.2018 r., Białystok, referat: Kobiety jako sprawcy przestępstw pedofilskich. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa „Цифровая экономика: проблемы правового регулирования” (Gospodarka cyfrowa – Problemy prawnej regulacji), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta, 18.10.2018 r., Kaliningrad (Rosja), referat: Ecocriminology towards illegal trade in CITES species on the Internet (współautor Wiesław Pływaczewski).
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „Public law and the challenges of new technologies and digital markets”, University of Bergamo, 26.09.2018 r., Bergamo (Włochy), referat: Polish criminal law and criminology vs. threats of new technologies (współautor Joanna Narodowska).
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Challenges in Environmental Protection”, UWM & UwB & WSPol, 21-22.09.2018 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Klimatologia kryminalna – nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego (perspektywa krajowa, regionalna i globalna) (współautor Wiesław Pływaczewski).
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity”, European Society of Criminology, 29.8-1.09.2018 r., Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), referaty: 1. Criminal climatology – beginnings, achievements, perspectives, 2. CITES Crimes in Poland – Causes, Phenomenon, Counteracting, 3. Correlation between aggression towards animals and aggression towards people in the light of records research, 4. Decade of cooperation between criminologists from Olsztyn and the Bialystok School of Criminology (współautorzy: Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska).
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Environmental Crime and Security”, Green Criminology Working Group & University of South Wales, 28.08.2018 r., Sarajewo (Bośnia i Hercegowina).
 17. Konferencja naukowa „Kultura a zbrodnia – społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, 20.07.2018 r., Czeremcha, referat: Przestępstwa z nienawiści w Polsce jako przykład przestępstw motywowanych kulturowo.
 18. Konferencja naukowa „Detektoryści – pasja i historia”, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Medalion”, 9.06.2018 r., Olsztyn, referat: Prawne i kryminologiczne aspekty poszukiwań przy pomocy detektorów metali.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, UWM & Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 8-9.06.2018 r., Ełk, referat: Wpływ polityki prorodzinnej państwa na poziom przestępczości i zachowań patologicznych w Polsce (współautor Joanna Narodowska).
 20. Ogólnopolska konferencja naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie – prawa, ochrona, wsparcie”, UWM, 28.05.2018 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce jako ofiary przestępstw z nienawiści w świetle statystyk kryminalnych i wyników własnych badań aktowych (współautor Justyna Jurczak).
 21. Międzynarodowa konferencja  naukowa „Olomoucké právnické dny”, Univerzita Palackého v Olomouci, 24-25.05.2018 r., Ołomuniec (Czechy), referat: The issue of legal qualification of cybercrimes. Perspective of Polish criminal law (współautor Joanna Narodowska).
 22. I Kongres Naukowy Niepublicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku „Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń”, NWSP, 10-11.05.2018 r., Białystok, referat: Współczesne zagrożenia terroryzmem islamskim – zjawisko foreign terrorist fighters i lone wolf terrorism (współautor Joanna Narodowska).
 23. II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”, UwB, 10-11.05.2018 r., Białystok, referat: Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii w XXI w.
 24. 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers „Digitalization in Law”, Vilnius University, 3-4.05.2018 r., Wilno (Litwa), referat: Criminological aspects of cybercrimes in Poland – selected issues (współautor Joanna Narodowska).
 25. V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury „Bezpieczeństwo dóbr kultury”, UWM, 25.04.2018 r., Olsztyn, referat: Przemyt dóbr kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne (współautor Adrianna Tymieniecka-Cichoń).
 26. Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, UWM, WNoŻ, PAN, 27.03.2018 r., Olsztyn, referat: Fałszerstwa na rynku żywności. Perspektywa kryminologiczna (współautor Joanna Narodowska).
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Kryminologiczne”, Uniwersytet Gdański, 26-28.02.2018 r., Gdańsk, referat: Syndrom sztokholmski.
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa „Cross Border Crime Detection Officer”, Frontex, 30.01-1.02 2018 r., Warszawa, referat: Cross-border crimes against cultural and natural heritage.
 29. I Ogólnopolska Konferencja Prawa Piłkarskiego, UWM, 1.12.2017 r., Olsztyn, referat: Stadionowa mowa nienawiści (współautor Justyna Jurczak).
 30. Międzynarodowa konferencja naukowa „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 19-20.10.2017 r., Frankfurt nad Odrą, referat: Hasssprache in der Kunst. Wo liegen die Grenzen der künstlerischen Expression? – Mowa nienawiści w sztuce. Jakie są granice ekspresji artystycznej? (współautor Joanna Narodowska).
 31. Międzynarodowa konferencja naukowa „Olomoucké právnické dny”, Univerzita Palackého v Olomouci (Czechy), 18-19.05.2017 r., Olomouc, referat: Influence of hate speech online on creating radical social attitudes (współautor Joanna Narodowska).
 32. II Olsztyńska Konferencja Penitencjarna „Cele wykonywania kary izolacyjnej”, UWM, 12.05.2017 r., Olsztyn, referat: Racjonalna polityka karna kontra populizm penalny. Kryminologiczna diagnoza zagrożeń.
 33. Międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary issues of criminology”, WSPol, 9.05.2017 r., Szczytno, referat: Contemporary threats of extremism in Poland (współautor Joanna Narodowska).
 34. Konferencja naukowa „Współczesne problemy polskiego systemu penitencjarnego”, UWM, 28.04.2017 r., Olsztyn, referat: Zalety i wady kary pozbawienia wolności z perspektywy kryminologicznej.
 35. IV Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury „Historia ochrony”, UWM, 27.04.2017 r., Olsztyn, referat: Klasyfikacje zabytków w polskim prawie ochrony dziedzictwa kultury. Od dekretu Rady Regencyjnej do współczesnej ustawy (współautor Joanna Narodowska).
 36. Ogólnopolska konferencja naukowa „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, Ministerstwo Sprawiedliwości, 24-25.04.2017 r., Warszawa, referat: Kryminologiczne uzasadnienie kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych oraz ich społeczne postrzeganie.
 37. Ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność za środowisko”, UWM, 20.04.2017 r., Olsztyn, referat: Turystyka jako potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego – perspektywa kryminologiczna (współautor Joanna Narodowska).
 38. Ogólnopolska konferencja naukowa „Internet jako miejsce popełniania przestępstw”, UwB, 16.03.2017 r., Białystok, referat: Internet jako miejsce popełniania przestępstw z nienawiści.
 39. Ogólnopolska konferencja naukowa „Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych”, UWM, 8.12.2016 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Propaganda Państwa Islamskiego jako przejaw mowy nienawiści (współautor Joanna Narodowska).
 40. Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Seminarium Santander Art and Culture Law Review. „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”, UJK, 30.11-2.12.2016 r., Bydgoszcz, referat: Wandalizm dziedzictwa kulturowego z perspektywy kryminologicznej (współautor Joanna Narodowska).
 41. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo rynku finansowego jako odrębna gałąź prawa”, UWM, 24.10.2016 r., Olsztyn, referat: Przestępczość na rynku finansowym z perspektywy kryminologicznej (współautor Joanna Narodowska).
 42. Międzynarodowa konferencja naukowa „Extremism, radicalisation and lone actor terrorism: theoretical and practical perspectives, UW, 10-11.10.2016 r., Warszawa.
 43. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, UG, 16-18.09.2016 r., Gdańsk.
 44. III ogólnopolska konferencja kryminologiczna „Przestępczość motywowana nienawiścią”, UJ, 23-24.05.2016 r., Kraków, referat: Sprawcy przestępstw z nienawiści i ich ofiary. Raport z badań w Polsce północno-wschodniej.
 45. I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”, UwB, 19-20.05.2016 r., Białystok, referat: Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii.
 46. Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauki penalne wobec zjawiska destrukcji w sztuce”, WPiA, 18.03.2016 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Propagowanie ideologii ekstremistycznych w sztuce (współautor Joanna Narodowska).
 47. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Zabytki sakralne”, WPiA, 10.03.2016 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Wandalizm zabytków sakralnych motywowany ideologicznie (współautor Joanna Narodowska).
 48. Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej”, WPiA & Fundacja Forum Dialogu Publicznego, 19.11.2015 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Uliczna mowa nienawiści jako przejaw wandalizmu o ideologicznego o charakterze ekstremistycznym (współautor Joanna Narodowska).
 49. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości”, WPiA & WGIPiB UWM, 16.10.2015 r., Olsztyn (współorganizator).
 50. Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25 lat CITES w Polsce”, WSPol & UWM, 15-16.06.2015 r., Szczytno (współorganizator).
 51. Konferencja naukowa „Funkcjonowanie rynków finansowych z perspektywy prawno-porównawczej”, Olsztyn, 27.05.2015 r.
 52. 15th International Conference on Human Rights „Sanctions and Justice”, WPiA UWM, 21-22.05.2015 r., Olsztyn (współorganizator).
 53. V Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” – międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, UwB & UWM & WSPol, 11-14. 05.2015 r., Supraśl.
 54. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”, WPiA UWM, 27.11.2014 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Fałszerstwa dóbr kultury. Perspektywa prawna i kryminologiczna (współautor Joanna Narodowska).
 55. IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” – międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, WPiA UWM, 6-8.05.2014 r., Pacółtowo (współorganizator).
 56. Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo obrotu finansowego” WPiA UWM, 7.05.2014 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa – społeczna inicjatywa przeciwdziałania porwaniom dla okupu (współautor Klaudia Łuka).
 57. Ogólnopolska konferencja naukowa „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”, WPiA UWM, 24.04.2014 r. Olsztyn (współorganizator), referat: Uchodźcy i imigranci jako ofiary przestępstw z nienawiści.
 58. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności” WPiA UWM, 10.04.2014 r., Olsztyn (współorganizator).
 59. Konferencja naukowa „Wandalizm dzieł sztuki”, WPiA UWM, 27.03.2014 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Analiza kryminalna i jej rola w sprawie kradzieży napisu „Arbeit macht frei” (współautor Klaudia Łuka).
 60. Konferencja naukowa „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, WPiA UWM, 5.12.2013 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Przestępstwa z nienawiści na tle teorii i praktyki orzeczniczej.
 61. Ogólnopolska konferencja naukowa „Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”, WPiA UWM, 21.11.2013 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Odpowiedzialność karna za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi (współautor Joanna Narodowska).
 62. II Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, 19-20.09.2013 r., Olsztyn.
 63. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zagrożenia w sektorze bankowym – analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, WPiA UWM, 13.06.2013 r. Olsztyn (współorganizator).
 64. Ogólnopolska konferencja naukowa „Nielegalny rynek żywności – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, WSPol, 20.05.2013 r. Szczytno (współorganizator), referat: Przestępczość związana z żywnością z perspektywy white collar crime (współautor Szymon Buczyński).
 65. Międzynarodowe seminarium naukowe „Nielegalne transfery finansowe”, WPiA UWM, 7.05.2013 r. Olsztyn (współorganizator).
 66. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ekokryminologiczne aspekty ochrony obszarów leśnych”, WPiA UWM, 25.04.2013 r., Olsztyn (współorganizator).
 67. Seminarium naukowe „Migracje a społeczeństwo wielokulturowe – historia a współczesność”, Ośrodek Badań Naukowych, 28.02.2013 r., Olsztyn – głos w dyskusji.
 68. Konferencja „Sprawne wykrywanie i sankcjonowanie przestępstw przeciwko środowisku – cykl szkoleń dla Straży Leśnej”, OWRLP, 8-9.10.2012 r., Dobieszków, referat: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska (współautor Joanna Narodowska).
 69. Konferencja „Ofiary przestępstw z nienawiści”, Prokuratura Generalna, 13.06.2012 r., Warszawa.
 70. Międzynarodowa konferencja naukowa „Nielegalne rynki – skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania”, WPiA UWM, 31.05.2012 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Przestępczość fonograficzna. Analiza kryminologiczna zjawiska (współautor Joanna Narodowska).
 71. Ogólnopolska konferencja naukowa „Status sędziego w Polsce”, WPiA UWM, 17.05.2012 r., Olsztyn.
 72. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk Penalnych „(Bez)celowość współczesnych kar i środków karnych”, WPiA UWM, 10-11.05.2012 r., Olsztyn, referat: (Bez)celowość kar i środków karnych w ustawie o rybactwie śródlądowym (współautor Joanna Narodowska).
 73. Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska”, WPiA UWM, 26.04.2012 r., Olsztyn (współorganizator), referat: Kłusownictwo na wodach śródlądowych na przykładzie spraw w Sądzie Rejonowym w Olsztynie (współautor Monika Kotowska).
 74. Międzynarodowa konferencja naukowa „Fides et bellum. Pamięci Tadeusza Płoskiego – biskupa, generała, profesora”, WPiA UWM, 19.04.2012 r., Olsztyn (współorganizator).
 75. Seminarium naukowe prof. Jerzego Sarneckiego „Przestępczość nieletnich w Szwecji”, WPiA UWM, 17.04.2012 r., Olsztyn (współorganizator).
 76. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WPiA UWM, 18.11.2011 r., Olsztyn.
 77. VII Otwarte Seminarium Naukowe „Marihuana – za czy przeciw”, WPiA UWM, 9.11.2011 r., Olsztyn.
 78. Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych. Wyzwania przemian unifikacyjnych i dywersyfikacyjnych”, Ośrodek Badań Naukowych, 27.10.2011 r., Olsztyn, referat: Sytuacja prawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle ustawodawstwa i polityki państwa.
 79. I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego”, 17-19.10.2011 r., Ramsowo.
 80. III Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury „Nauki penalne i kryminologiczne wobec nowych form i technik przestępczych”, WSPol, 9-10.05.2011 r., Szczytno.
 81. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zakazana kolekcja. Wolność gospodarcza a ingerencja państwa”, WPiA UWM, 25.03.2011 r., Olsztyn.
 82. International Conference on Comparative Law Comparative Law in Eastern and Central Europe, WPIA UWM, 17-18.03.2011 r., Olsztyn.
 83. Konferencja naukowa „Pokrzywdzony między młotem a kowadłem czyli od pierwotnej do wtórnej wiktymizacji”, WPiA UWM, 21.02.2011 r., Olsztyn.
 84. Konferencja „Międzynarodowa mobilność – Poszerz granice wiedzy”, RPK UWM, 16.12.2010 r., Olsztyn.
 85. Międzynarodowe seminarium naukowe „Funkcjonowanie samorządu w Polsce na tle Unii Europejskiej”, WPiA UWM, 19.11.2010 r., Olsztyn.
 86. Seminarium naukowe prof. Ch. Eskridge`a „Historia przestępczości zorganizowanej w USA”, WPiA UWM, 20.05.2010 r., Olsztyn (współorganizator).
 87. II Forum Naukowe Podlasie-Warmia i Mazury „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w XXI wieku. Przyczyny-przejawy-przeciwdziałanie” UwB, 16-19.05.2010r., Białowieża.
 88. Otwarte seminarium naukowe „Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądów polskich”, WPiA UWM, 18.03.2010r., Olsztyn.
 89. Seminarium naukowe prof. B. Hołysta „Terroryzm”, WPiA UWM, 18.02.2010, Olsztyn (współorganizator).
 90. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ile warte jest twoje życie? Prawne i społeczno – kryminologiczne aspekty porwań dla okupu”, WPiA UWM, 25-26.02.2010 r., Olsztyn.
 91. Konferencja naukowa „Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie i współpraca właściwych organów”, WSPol, 23-24.11.2009 r., Szczytno.
 92. II ogólnopolska konferencja karnistyczna „Europejskie prawo karne”, WPiA UWM, 19-20.11.2009 r., Olsztyn.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie