Kontakt

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mail: kkipk.wpia.uwm@gmail.com

SEKRETARIAT KATEDRY:

mgr Marta Raubo

ul. Warszawska 98
10-702 Olsztyn
pok. 108
tel. 89 524 64 24

dr hab. Piotr Chlebowicz                          pchlebo@wp.pl
dr Monika Kotowska                                  monika-kotowska@o2.pl
dr Waldemar Jaroch                                    jarochw@wp.pl
dr Joanna Narodowska                           joanna.narodowska@uwm.edu.pl
dr Maciej Duda                                              maciej.duda@uwm.edu.pl
mgr Szymon Buczyński                             szymonmichal22@wp.pl
mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń  adatymieniecka@gmail.com
mgr Natalia Dąbkowska                          natalia.dabkowska@o2.pl

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie