Konsultacje trenera

Konsultacje z trenerem odbywają się w co drugi czwartek poczynając od 15 listopada 2018 r. w godzinach 9.45-11.15 w pokoju 315/316 Centrum Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Kurta Obitza 1).

Inną formę lub termin konsultacji można ustalić przesyłając prośbę pod adres: kryminologia@uwm.edu.pl

Harmonogram konsultacji

Rok szkolny 2018/2019, pierwszy rok realizacji projektu

Luty 2019 7, 21 lutego, pokój 315/316 Centrum Humanistycznego UWM 9.45-11.15
Marzec 2019 7, 21 marca, pokój 315/316 Centrum Humanistycznego UWM 9.45-11.15
Kwiecień 2019 4,18 kwietnia, pokój 315/316 Centrum Humanistycznego UWM 9.45-11.15

Dodatkowy termin konsultacji oraz telekonsultacje można ustalić kontaktując się z Realizatorem Projektu poprzez Biuro Projektu.

Harmonogram konsultacji

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie