Konsultacje trenera

Konsultacje z trenerem odbywają się w co drugi czwartek poczynając od 15 listopada 2018 r. w godzinach 9.45-11.15 w pokoju 315/316 Centrum Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Kurta Obitza 1).

Inną formę lub termin konsultacji można ustalić przesyłając prośbę pod adres: kryminologia@uwm.edu.pl

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie