Notka biograficzna

Dr Waldemar Jaroch

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie – Uniwersytetu Ekonomicznego) w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Pracę doktorską pt. „Zagrożenia rynku ubezpieczeniowego i możliwości ich ograniczania” obronił w 2001 r. na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1994-2005 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zajmując kolejne stanowiska: asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, adiunkta. Przedmiotem zainteresowań badawczych od 1994 r. jest przestępczość gospodarcza i możliwości jej przeciwdziałania. W 2003 r. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego i Policyjnego w Wyższej Szkole Policji. Od 1.10.2003 r. do 30.11.2004 r. Z-ca kierownika Zakładu Ogólnozawodowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor ponad 50. artykułów z zakresu przestępczości gospodarczej o charakterze prawnokarnym, kryminologicznym i kryminalistycznym, publikowanych w prestiżowych pismach prawniczych (Prokuratura i Prawo, Monitor Prawniczy, Prawo Asekuracyjne) i „Rzeczpospolitej”. Autor materiałów dydaktycznych i pierwszej na rynku polskim monografii nt. przestępczości ubezpieczeniowej: Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Warszawa 2002.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie