Dyżury pracowników

ZEBRANIA KATEDRY

DYŻURY PRACOWNIKÓW

prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski

seminarium:

dyżur:

dr hab. Piotr Chlebowicz

dyżur:

dyżur dziekański:

dr hab. Monika Kotowska

dyżur:

dr Waldemar Jaroch

dyżur:

dr Joanna Narodowska

dyżur:

dr Maciej Duda

dyżur:

seminarium:

mgr Natalia Dąbkowska

dyżur:

mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń

dyżur:

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie