Dyżury pracowników

ZEBRANIA KATEDRY

II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

DYŻURY PRACOWNIKÓW

prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski

seminarium: II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

dyżur: II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

dr hab. Piotr Chlebowicz

dyżur: II wtorek, godz. 11. 30-13.00, pok.  315/316 CH

dr Monika Kotowska

dyżur: II środa, 13.15-14.45, pok. 316 CH

dr Waldemar Jaroch

urlop zdrowotny

dr Joanna Narodowska

dyżur: II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

dr Maciej Duda

dyżur: II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń

dyżur:

mgr Natalia Dąbkowska

dyżur: II czwartek, godz. 9.45-11.15, pok. 316 CH

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie