Publikacje

  1. Dąbkowska N., Naruszenia praw pacjenta w oparciu o dane Rzecznika Praw Pacjenta, [w:] A. Kowalska (red.), Pacjencie poznaj swoje prawa, Olsztyn 2013.
  2. Dąbkowska N., Narodowska J., Przestępstwo fałszowania pieniędzy Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015.
  3. Dąbkowska N., Szumkowska A., Wandalizm zabytków – aspekty prawne, wybrane przykłady, [w:] W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.


Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie