Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Projekt „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), realizowany  przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty

Konkursy

Konsultacje trenera

Relacje medialne

 plakat UMO A3

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie