Aktualności

W związku z połączeniem Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej powstała Katedra Kryminologii i Kryminalistyki. Jej siedziba znajduje się w pok. 304 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ponadto powstała nowa strona internetowa katedry: 

http://uwm.edu.pl/kryminalistyka/


Environmental Crime Monitor - EUCPN

Pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki – dr Joanna Narodowska i dr Maciej Duda – wzięli udział w przygotowaniu raportu na temat przestępczości przeciwko środowisku „Environmental Crime Monitor” w ramach European Crime Prevention Network. EUCPN jest grupą ekspercką Komisji Europejskiej, przyczynia się do rozwoju zapobiegania przestępczości na poziomie Unii Europejskiej oraz wspiera działania z tego zakresu na poziomie krajowym i lokalnym. Publikacja jest pokłosiem spotkania eksperckiego “EnviCrime: Current and future efforts against wildlife crime”, które odbyło się 25 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

Environmental Crime Monitor – EUCPN


odpowiedzialność za środowisko

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia naukowa, będąca pokłosiem współpracy pracowników Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (prof. Wiesław Pływaczewski i dr Joanna Narodowska) oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Unii Europejskiej (prof. Elżbieta Zębek). Przekazywana do rąk czytelników książka zatytułowana „Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczy” w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę ochrony środowiska. Monografia dedykowana jest szerokiemu gronu czytelników: zarówno akademikom, studentom, jak również praktykom. Opracowanie składa się z trzech części poświęconych takim zagadnieniom jak: znaczenie zasobów przyrodniczych dla człowieka i  środowiska oraz zasady ich ochrony w prawie międzynarodowym, unijnym oraz krajowym (część pierwsza); wprowadzanie i rozpowszechnianie inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt z perspektywy tzw. zielonej kryminologii (część druga); prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku (część trzecia). Autorzy wyrażają nadzieję, iż niniejsza monografia dotrze do szerokiego kręgu odbiorców i stanowić będzie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji do prowadzenia prac naukowych.

Autorzy: Wiesław Pływaczewski, Elżbieta Zębek, Joanna Narodowska

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-400-0

Data wydania: 2020

Liczba stron/format: 200/B5

Oprawa: miękka

https://ksiegarnia.difin.pl/odpowiedzialnosc-za-srodowisko-z-perspektywy-prawa-kryminologii-i-nauk-przyrodniczych


plakat konkurs


Program ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza”, Olsztyn, 11-12 grudnia 2019 r.

program 11.12

program 12.12


Nagroda Naukowa Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski – kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – został laureatem Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku. Nagrodę w kategorii nauki humanistyczne i społeczne otrzymał za powołanie do życia Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii oraz publikacje z tej dziedziny. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w dniu 26 listopada 2019 r. w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Laureat odebrał nagrodę z rąk prof. Mariusza Piskuły – Prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku – oraz wygłosił wykład okolicznościowy.


zaproszenie

plakat


Uwaga młodzi kryminolodzy!

Przypominamy o dwóch interesujących inicjatywach skierowanych do młodych adeptów kryminologii i zachęcamy do udziału w nich:
1. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, Białystok, 13-15 maja 2020 r.
2. Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii na najlepszy artykuł naukowy o tematyce kryminologicznej

W „Gazecie Śledczej” ukazała się recenzja książki habilitacyjnej prof. Moniki Kotowskiej oraz bardzo interesujący wywiad z Autorką. Zachęcamy serdecznie do lektury, a jednocześnie gratulujemy naszej koleżance uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.
Recenzja    WywiadKariery kryminalne

20. konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt.: „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”, Poznań, 28-29 czerwca 2019 r.

W dniach 28-29 czerwca 2019 r. dr hab. Piotr Chlebowicz wziął udział w konferencji nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”, która odbyła się w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ta uczciła trzy jubileusze: 30 lat istnienia i działalności Towarzystwa, 20. konferencję naukową Polskiego Towarzystwa Sportowego, oraz 100-lecie UAM. Konferencja skupiła czołówkę niemieckiej i polskiej doktryny prawa sportowego, działaczy ruchu olimpijskiego, adwokatów i radców prawnych aktywnych w obszarze prawa sportowego, b. ministrów sportu. W obradach uczestniczyli min. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski, polscy karniści min. prof. Zbigniew Ćwiąkalski (UJ), prof. Jacek Giezek (UwR), arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS/TAS) w Lozannie prof. M. Schimke.

PTPS


Terminy dyżurów dr. hab.  Piotra Chlebowicza w sesji letniej i poprawkowej (pok. 315/316 CH): 

18.06, godz. 8.00-9.00
24.06, godz. 11.30-12.30
2.09, godz. 11.30-12.30
9.09, godz. 11.30-12.30


ambasador

 


plakat


WARSZTATY SOKRATYCZNE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach sokratycznych pt. „Prawo ONZ wobec ludobójstwa i innych zbrodni wojennych”, które poprowadzi znakomity prawnik – prof. Sławomir Redo z Academic Council on The United Nations System (Akademicka Rada Ds. Systemu Narodów Zjednoczonych).

Seminarium odbędzie się na Wydziale Prawa UwB w czterech blokach:
6 maja 13:15-15:30
8 maja 9:45-12:00
14 maja 13:15-14:45
16 maja 9:45-13:00

METODA SOKRATYCZNA

Metodę tę można opisać jako rozstrzyganie problemu poprzez wcielenie się w rolę „adwokata diabła”. Wiedzę nabywa się przez dialog, a nie przez instruktażowe pamięciowe opanowanie materiału. W ramach 12 godzin Seminarium uczestnicy dyskutują nad kazusem obejmującym sześć kwestii kryminologicznych z zakresu międzynarodowej i międzykulturowej problematyki zapobiegania przestępczości. Celem warsztatów jest uruchomienie samodzielnej motywacji, ułatwiającej podołanie ONZ-owskiemu planowi zrównoważonego rozwoju społecznego, który ta Organizacja zaczęła wdrażać na lata 2016-2030 w celu jego wdrożenia w Polsce i za granicą. Metoda ta jest zatem odejściem od klasycznej formy wykładu i skierowaniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez krytyczne, ale  i drożne kryminologiczne myślenie o przestępczości i jej  zwalczaniu. We współczesnej pedagogice prawniczej metoda ta jest jedną z wielu możliwych interaktywnych sposobów pozyskiwania wiedzy. Wyróżniającą ją cechą jest jej globalne i systemowe rozumienie ogólnoludzkich wartości i postaw.

PROWADZĄCY

Prof. Sławomir Redo, Academic Council on the United Nations System
Profesor Redo, bazując na swoim 30. letnim doświadczeniu  w pracy w ONZ w zakresie przeciwdziałania przestępczości na świecie, od  kilku lat  prowadzi interdyscyplinarny kurs o nazwie The United Nations and Crime Prevention na uniwersytetach w Austrii, Chinach i Polsce. Spotkanie z  prof. Sławomirem Redo będzie zatem niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla wszystkich zainteresowanych tematyką międzynarodowego prawa karnego oraz profilaktyki przestępczości na świecie i w Polsce.

DYPLOM
Uczestnicy Seminarium otrzymują dyplom jego ukończenia. Ponadto, osoby, które uzyskają najwyższą ocenę w końcowym teście („5″ na skali 1-5) będą miały prawo do uzyskania pisemnej rekomendacji prowadzącego Seminarium.

Kameralna grupa: liczba miejsc ograniczona do 12 osób!
Opłata za udział w warsztatach: 150 zł

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 kwietnia 2019 r. na adres: a.stachelska@uwb.edu.pl

Zajęcia odbywają się w języku polskim, ale niektóre materiały szkoleniowe są w języku angielskim.

Koordynatorami Seminarium są dr Izabela Kraśnicka oraz mgr Aleksandra Stachelska

 Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/372416636948498/?active_tab=discussion


WYNIKI FINAŁU KONKURSU WIEDZY Z KRYMINOLOGII
Zwycięzcą XII edycji Konkursu Wiedzy z Kryminologii został Daniel Zero, drugie miejsce zdobył Marek Bórawski, a trzecią lokatę zajęła Joanna Wicka. Wyróżnienia zdobyli: Klaudia Sok oraz Jakub Zdziarski. Serdecznie gratulujemy!

finał


Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Finalistami XII edycji Konkursu Wiedzy z Kryminologii zostali:

Kurzynko Dagmara – studentka III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Chalecki Patryk – student II roku Prawa

Wicka Joanna – studentka II roku Prawa

Zdziarski Jakub – student II roku Prawa

Zero Daniel – student II roku Prawa

Woźnicka Adriana – studentka II roku Prawa

Sok Klaudia- studentka II roku Prawa

Bórawski Marek – student II roku Prawa

Dłuska Weronika – studentka II roku Prawa

Magalski Mateusz – student II roku Prawa

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w konkursie, natomiast finalistów prosimy o kontakt z mgr Natalią Dąbkowską – natalia.dabkowska@uwm.edu.pl


konkurs 2019

 

W dniu 29.11.2018 r. dr hab. Piotr Chlebowicz reprezentował Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM podczas Jubileuszu z okazji 70. urodzin Pana Profesora Stanisława Hoca z WPiA UO.

Jubileusz Profesora Hoca


 W „Gazecie Śledczej” ukazał się wywiad z dr. hab. Piotrem Chlebowiczem nt. gangów pseudokibiców. Zachęcamy do lektury.

Gangi pseudokibiców równorzędnym podmiotem w świecie przestępczym

pseudokibice


Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

zapraszają na wykład otwarty:

Plakat - obozy


Zaproszenie na konferencję

Afisz

Plakat


Plakat


W dniu 26 lutego 2018 r. prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski wziął udział w III British – Polish Seminar „Human Health – Selected Legal, Criminological and Medical Problems”, które odbyło się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele University of Cambridge, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


W dniu 26 lutego 2018 r. dr Maciej Duda wygłosił wykład otwarty nt. „Syndrom sztokholmski oraz relacje pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa” podczas „Dni Kryminologicznych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizowanych przez ELSA Gdańsk. W konferencji wzięła udział również delegacja Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” – Milena Filipkowska i Radosław Karpiniuk.


 W dniu 20 lutego 2018 r. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” wraz z mgr Natalią Dąbkowską uczestniczyło w wizycie dydaktycznej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania budynku sądu. Podczas wycieczki studenci mieli okazję zobaczyć sądowy areszt dla oskarżonych oczekujących na wokandę, salę sądową przystosowaną do przeprowadzania rozpraw w przypadku oskarżonych o najpoważniejsze zbrodnie oraz sądowe archiwum. Po krótkim zwiedzaniu sądu nastąpiło spotkanie z sędzią Olgierdem Dabrowskim-Żegalskim – wiceprezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie, rzecznikiem prasowym ds. karnych Sądu Okręgowego w Olszynie, który przybliżył uczestnikom kwestie dotyczące zawodu sędziego oraz działalności sądu. Po wykładzie słuchacze mogli przymierzyć togi oraz zasiąść za sędziowskim stołem. Najważniejszym punktem wizyty było uczestnictwo w rozprawie karnej w charakterze publiczności.  Sprawa dotyczyła przestępstwa z art. 148 § 1 Kodeksu karnego tj. zabójstwa w typie podstawowym. Podczas procesu studenci mieli okazję przyjrzeć się pracy 5-osobowego składu sędziowskiego, prokuratora, obrońcy oraz biegłych sądowych. Po zakończonej rozprawie dzięki uprzejmości składu sędziowskiego studenci mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzonego procesu.


frontex

W dniach 30 stycznia-1 lutego 2018 r. pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej – dr hab. Piotr Chlebowicz i dr Maciej Duda wzięli udział w projekcie „Cross Border Crime Detection Officer” realizowanym przez FRONTEX.

Notka prasowa dotycząca projektu:

European Union Member States’ and Frontex experts have just met in Warsaw to discuss the profile and training of the cross-border crime detection officer. This is one of new profiles to be deployed by Frontex at the external border operations. The cross-crime detection is a broad topic which requires versatile expertise. The kick-off  training meeting brought together many experienced experts with extremely interesting and various backgrounds as regards crime combatting: stolen vehicles; people smuggling, illicit weapons, drugs, tobacco and alcohol as well as nuclear material smuggling; trafficking in human beings, terrorism and other areas. Countering terrorism is one of the key components of cross border crime prevention. Cross-border crime detection, including terrorism detection is a vital component of the European Integrated Border Management strategy. See also Frontex Twitter account for more. It’s exciting to observe this interesting project develop with an engagement of so many excellent experts. Fight against terrorism in general and Foreign Terrorist Fighters in particular are next on the agenda. Especially that the terrorism component is a very important area in the work of cross-border crime detection officers.

Agnieszka Biegaj

Senior Coordinating Officer at Frontex


Tradycją Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest coroczna organizacja Konkursu Wiedzy z Kryminologii. Współorganizatorem tegorocznej już XI Edycji Konkursu było Studenckiego Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”. Problematyka tegorocznego konkursu dotyczyła przestępczości gospodarczej.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Zgodnie z regulaminem do pierwszego etapu mogli przystąpić wszyscy zainteresowani tematyką kryminologiczną studenci kierunków takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka oraz administracji i cyfryzacja Wydziału Prawa i Administracji. Pierwszy etap, który odbył się 11 stycznia 2018 r., polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 27 pytań. W eliminacjach wzięło udział ok. 400 osób. W tym etapie zostało wyłonionych 12 finalistów.

Finał Konkursu odbył się 25 stycznia 2018 r. w Auli Karmazynowej Centrum Konferencyjnego. Do drugiego etapu przystąpiło 7 osób. Finaliści byli zobligowani do ustnej odpowiedzi na pytanie wylosowane z listy. Pytania finałowe odnosiły się do publikacji Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej: W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015 oraz P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.

Otwarcia finału konkursu dokonał Prodziekan ds. Nauki ks. dr hab. Mieczysław Rożański, prof. UWM. Następnie finaliści wylosowali pytania. Podczas, gdy uczestnicy przygotowywali swoje wystąpienia Przewodnicząca Komisji Konkursowej dr Monika Kotowska zaprezentowała dorobek Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Po tym wstępie finaliści kolejno przedstawiali odpowiedzi na wylosowane pytania. Ich wypowiedzi oceniała Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Katedry: dr Moniki Kotowskiej, dr Joanny Narodowskiej oraz zaproszonych gości: Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierda Dąbrowskiego- Żegalskiego, Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe Daniela Brodowskiego i Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ dr Bartłomieja Gadeckiego). Każdy z finalistów miał 7 minut na zaprezentowanie wylosowanego zagadnienia. Uczestnicy finału omówili następujące kwestie:

  • Natalia Halecka – Nielegalny rynek dzieł sztuki z perspektywy instytucji finansowych.
  • Aleksandra Kłosowska – Przestępstwo fałszowania pieniędzy- aspekty prawno karne i kryminologiczne.
  • Agnieszka Kostrzewska – Parabanki aspekty prawno karne i kryminologiczne.
  • Krystian Kozikowski – Sektor bankowy z perspektywy cyberprzestępczości.
  • Karolina Lemka – Przestępczość przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych.
  • Maciej Żmijewski – Przeciwdziałanie korupcji w sektorze bankowym.
  • Ewelina Konopka – Uprowadzenia dla okupu jako forma wywierania wpływu na ofiarę z perspektywy podmiotów gospodarczych

Po wystąpieniach finalistów jeden z zaproszonych gości – wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski – wygłosił krótki wykład na temat pracy sędziego. Następnie prowadząca konkurs mgr Natalia Dąbkowska przedstawiła wyniki finału XI Edycji Konkursu z Wiedzy Kryminologicznej. Zwycięzcą została Karolina Lemka. Na drugim miejscu uplasował się Krystian Kozikowski, z kolei trzecią lokatę zajęła Agnieszka Kostrzewska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek wydanych przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydarzenie zakończyło pamiątkowe zdjęcie finalistów z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz zaproszonymi gośćmi.

Relacja z konkursu w TV Kortowo:

Relacja z konkursu w Telewizji Olsztyn:

Relacja z konkursu w Gazecie Uniwersyteckiej:

W dniu 24 stycznia 2018 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM odwiedzili Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu. Podkreślić należy, iż nie była to pierwsza wycieczka dydaktyczna studentów do zakładu karnego. Studenci podczas poprzednich wizyt w innych zakładach karnych dowiedzieli się jak ogólnie funkcjonuje polski system penitencjarny oraz jak wygląda zakład karny przeznaczony dla osadzonych mężczyzn. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu jest jednak odmienny. Jest zakładem karnym typu zamkniętego z oddziałami zakładu karnego typu półotwartego i aresztu śledczego dla kobiet i mężczyzn. Karę pozbawienia wolności odbywają tu osadzeni młodociani, odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, a także w przypadku kobiet, recydywistki penitencjarne. Jednostka jest jedną z większych w Polsce, gdyż jej pojemność to 1426 osadzonych, w tym 26 miejsc w Domu dla Matki i Dziecka oraz 13 miejsc w oddziale ginekologiczno-położniczym. W jednostce funkcjonują: oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oddział ginekologiczno-położniczy, Dom dla Matki i Dziecka oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zasady funkcjonowania kobiet w zakładzie karnym, przebywania ich w Domu dla Matki i Dziecka oraz egzystowania dziecka w warunkach izolacji więziennej były zagadnieniami najbardziej interesującymi studentów. Na wszystkie pytania studentów odpowiedzieli oprowadzający uczestników wycieczki wychowawcy zakładu karnego. Pokazali oni również ciekawe materiały filmowe dotyczące jednostki. Tak duża dawka praktycznej wiedzy ułatwi niewątpliwie studentom zrozumienie teoretycznych zagadnień kryminologicznych przyswojonych podczas zajęć dydaktycznych na Uczelni.

Relacja z wizyty na stronie internetowej Służby Więziennej:

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-grudziadzu-z-naukowa-wizyta

zk grudziądz 1zk grudziądz 2

logo OFMK II

Drodzy Młodzi Kryminolodzy, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na II edycję Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. Szczegóły na stronie internetowej www.ofmk.uwb.edu.pl i Facebooku.


W  dniu 8 lutego 2018 r. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego współpracownik katedry dr Bartłomiej Gadecki Prokurator Rejonowy Prokuratury Olsztyn-Północ w Olsztynie został odznaczony medalem „Za opiekę nad zabytkami”. Podczas podpisania porozumienia przez Generalnego Konserwatora Zabytków prof. Magdalenę Gawin i Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury, wiceminister kultury wręczyła również złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, nadane z inicjatywy własnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskieg

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie