Notka biograficzna

Dr Bartłomiej Gadecki

Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację prokuratorską zakończoną zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie