Udział w konferencjach

 1. Konferencja Naukowa „Pacjencie poznaj swoje prawa”, 21.11.2013 r., Olsztyn, UWM (temat wystąpienia „Naruszenia praw pacjenta w oparciu o dane Rzecznika Praw Pacjenta”).
 2. Konferencja Naukowa „Wandalizm dzieł sztuki”, 27.03.2014 r., Olsztyn, UWM (temat wystąpienia „Wandalizm zabytków – aspekty prawne, wybrane przykłady”).
 3. Konferencja Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego”, 8.05.2014 r., Olsztyn, UWM (temat wystąpienia: „Fałszerstwo pieniędzy z uwzględnieniem fałszerstwa zmodernizowanych banknotów wprowadzonych do obiegu w 2014 roku”).
 4. XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – Sekcja Nauk Prawych, 14.05.2014 r., Olsztyn, UWM (temat wystąpienia „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku braku zgody pacjenta”).
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mowa nienawiści, a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych”, 8.12.2016 r., Olsztyn, UWM (temat wystąpienia „Mowa nienawiści a zorganizowana impreza turystyczna”).
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘’Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka’’ , 21.04.2017 r., Olsztyn, UWM, WPiA (temat wystąpienia „Procedura stosowania środków pozapenalnych wobec sprawców wykroczeń posiadających immunitet krajowy. Analiza porównawcza”.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyczno-Medyczne Aspekty Procesu Dowodzenia’’, 21.04.2018 r., Olsztyn, UWM, WPiA (temat wystąpienia „Dowodzenie medyka sądowego i lekarza psychiatry w sprawie o przestępstwo z art. 149 Kodeksu karnego’’).
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Za granicą życia…. Prawne aspekty śmierci”, 5.05.2017 r., Olsztyn, UWM, WPiA, (temat wystąpienia „Dzieciobójstwo w ujęciu danych statystycznych oraz badań akt sądowych”).
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy’’, UWM, WNS, 27.05.2017 r., Olsztyn, (temat wystąpienia: „Imigranci jako sprawcy przestępstw na terenie Polski”).
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Horyzonty agresji. Prawne i inne aspekty zjawiska”, 1.06.2017 r., Olsztyn, UWM, WPiA (temat wystąpienia „Agresja w zakładach karnych”).
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uniwersalizm kary”, 22.02.2018 r. , Olsztyn, UWM, WPiA (temat wystąpienia „Wymierzenie kary za przestępstwo dzieciobójstwa. Aspekty orzecznicze”).

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie