Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur

logo PNFNKatedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej realizuje grant naukowy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) pt. „Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte. Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich” (Das vergessene, unerwünschte, unentdeckte Erbe. Der Schutz der deutsch-polnischen Kulturlandschaft im ehemaligen Ostpreußen). Numer projektu: 200454. Okres realizacji grantu: 15 sierpnia 2018-30 czerwca 2020 r.  Kierownicy grantu: dr Maciej Duda, mgr Szymon Buczyński.


Dokumentacja projektowa:

 Regulamin przetwarzania danych osobowych

Formularz zgłoszeniowy wolontariusza

Karta pracy wolontariusza


W ramach grantu została zorganizowana ogólnopolska konferencja naukowa „Prawokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza”, Olsztyn, 11-12 grudnia 2019 r.

plakat

program 11.12

program 12.12

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie