Uchwała Rady Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM nr 01/VI/2012

Uchwała Nr 01/VI/2012
Rady Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania zespołu badawczo – analitycznego

Rada Katedry postanawia co następuje:

§ 1

Zostaje powołany zespół analityczno – badawczy do spraw nielegalnych rynków w składzie:

dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM;

dr Monika Kotowska;

dr Piotr Chlebowicz;

dr Waldemar Jaroch;

mgr Agata Lewkowicz;

mgr Anna Banaszkiewicz;

mgr Agnieszka Lipińska;

mgr Piotr Chorbot;

mgr Maciej Duda;

mgr Szymon Buczyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta przez aklamację.

 

Kierownik
Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej
dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie