Konkursy

Paszport


Regulamin wydatkowania środków w ramach konkursu Mini Grant Młodego Odkrywcy


 Wyniki konkursu na Mini Grant Młodego Odkrywcy

Protokół


Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pn. „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” zapraszamy serdecznie wszystkich Szkoły Współpracujące oraz uczniów uczestniczących w projekcie do udziału w konkursie na Paszport Młodego Odkrywcy oraz Mini Grant Młodego Odkrywcy.

Paszport Młodego Odkrywcy

Mini Grant Młodego Odkrywcy

Załącznik nr 1 Kosztorys Mini Grant Młodego Odkrywcy

Załącznik nr 2 Opis inicjatywy Mini Grant Młodego Odkrywcy

Załącznik nr 3 Zobowiązanie Mini Grant Młodego Odkrywcy


Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pn. „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” zapraszamy serdecznie wszystkich studentów UWM w Olsztynie do udziału w nim w roli woluntariuszy. Formularz zgłoszeniowy można odnaleźć na stronie http://bip.uwm.edu.pl/node/6301 oraz stronie internetowej Projektu (www.uwm.edu.pl/kryminologia). Dokumenty należy składać w pok. 108 INK.

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie