• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski

Opiekun: dr hab.  Anna Pytasz- Kołodziejczyk

Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski pod opieką dr Anny Pytasz-Kołodziejczyk działa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 24 kwietnia 2002 r., początkowo pod nazwą Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej Polski. Na jej zmianę (w kwietniu 2012 r.) wpłynęło rozszerzenie profilu zainteresowań naukowych członków.

Studenci skupieni w Kole poszerzają wiedzę z zakresu historii średniowiecznej i nowożytnej Polski, szczególnie w zakresie historii społeczno-gospodarczej i wojskowości. Efekty swoich badań naukowych publikują w samodzielnie przygotowywanym czasopiśmie pt. „Medium Aevum”, którego pierwszy numer ukazał się już w 2002 r., a do dziś przygotowano ich kilkanaście.

Członkowie Koła uczestniczą również w wyjazdach naukowych (np. w 2003 r. zorganizowali obóz naukowy w Krakowie), a także - co szczególnie cenne - w ogólnopolskich zjazdach historyków studentów, seminariach naukowych i konferencjach naukowych.

W roku akademickim 2005/2006 brali czynny udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów we Wrocławiu. Licznie reprezentowali również Koło na XXI Zjeździe w Lublinie w 2013 r. Regularnie uczestniczą w corocznym Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. W 2012 r. członkowie Koła zostali uhonorowani podczas XLI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w ramach sekcji historycznej, odpowiednio pierwszym miejscem oraz pierwszym i drugim wyróżnieniem. Swoje zainteresowania naukowe kilku członków Koła kontynuowało bądź kontynuuje w ramach studiów doktoranckich.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na FB

https://www.facebook.com/groups/1316912508322742/?ref=group_header

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl