• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Historii

MONOGRAFIE


Gieszczyński Witold, Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa, wybór, wstęp i oprac. W. Gieszczyński, Olsztyn 2020, ss. 127.

Kopiczko Andrzej, Nawiedzenie II. Druga Peregrynacja Kopii Obrazu Jasnogórskiego w diecezji warmińskiej (1986-1987), Olsztyn 2018, ss. 245.

Mazurzy wobec wiary i Kościoła. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli w XIX wieku, wstęp, tłumaczenie i pracowanie tekstów Grzegorz Jasiński i Małgorzata Szymańska-Jasińska, Dąbrówno 2018, ss. 261.

Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia, red. W. Gieszczyński, Olsztyn 2018, ss. 406.

Hoffmann Mirosław, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku, Olsztyn 2018.

Achremczyk Stanisław, Wojciech Kętrzyński. Kustosz narodowej pamięci, Olsztyn 2018, ss.320.

Achremczyk Stanisław, O Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 128.

Achremczyk Stanisław, Chłosta Jan, Dzieje powiatu olsztyńskiego, cz. I. Od pradziejów do 1772 roku, Olsztyn 2018, ss. 288.

Makarczyk Irena, Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633-1643), Olsztyn 2017, ss. 587.

Pytasz-Kołodziejczyk Anna, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017, ss. 292.

Hoffmann Mirosław, Die Geschichte der Archäologie in Ostpreussen. Von ihren Anfängen im 18. Jahrhundert bis in das Jahr 1920, Husum 2017.

Radziwiłłowicz Dariusz, Zakrzewski Paweł, Francusko-polskie tradycje orężne w 100 rocznicę utworzenia Błękitnej Armii, Olsztyn 2017.

Polska – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 2017, 258 ss., red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 6 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

 Afryka – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 2017, 134 ss., red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 5 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

Achremczyk Stanisław, Olsztyn wodociągi,  Olsztyn 2017, ss. 271.

Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczno-ekonomiczne, Olsztyn 2016, red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 4 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Konflikty – Polityka – Geopolityka, Olsztyn 2016, red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 3 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” - tom 3 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

Achremczyk Stanisław, Olsztyn : stolica Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, ss. 343.

Achremczyk Stanisław,  Chwietkiewicz Tomasz, Jackiewicz-Garniec Małorzata, Kopiczko Andrzej, Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, Lidzbark Warmiński 2016, ss. 94.

Breński Wiesław, The EU's policy towards economic freedom in the flow and providing mailing services, Warsaw 2016, ss. 168.

Gieszczyński Witold, "Solidarity" and the fall of the communist rule in Warmia and Mazury (1980-1989), Olsztyn 2016, ss. 225.

Kopiczko Andrzej, Dzieje kościoła i parafii we Wrzesinie do 1945 r., Olsztyn 2016, ss. 430.

Lewandowska Izabela, Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach (1951-2016): Historia i rola w ochronie środowiska przyrodniczego. Monografia z okacji jubileuszu 65-lecia Koła, Olsztyn 2016, ss. 184.

Mrągowo. Atlas historyczny miast polskich, t. 3: Mazury, z. 4 red. hist. R.Czaja; red. kartogr. Z. Kozieł; oprac. hist.: J. Gancewski, R. Czaja; oprac. kartogr.: D. Chwiałkowski, R. Golba, Z. Kozieł, A. M. Noryśkiewicz, A. Pilarska, Toruń 2016, ss. 23, 11 k. tabl. złoż. luz.

Sacewicz Karol, Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej: państwo - społeczeństwo - partie, Olsztyn 2016, ss. 410.

Wolny Miron, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e.), wyd. 2, Oświęcim 2016, ss. 440.


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl