• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studenckie Naukowe Koło Historyków „Historikon”

Opiekun: dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

Strona internetowa koła: historikon.pth.olsztyn.pl


Istnieje od 2004 r. Posiada własny statut i zarząd, na czele którego stoi prezes. Członkowie uczestniczą w ogólnopolskich zjazdach historyków studentów, organizują warsztaty historyczne i konferencje naukowe. W roku akademickim 2008/2009 włączyli się w organizację XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie oraz XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Historii. W 2009 r. uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach w Rodowie pt. „Rocznice roku 1989“. Natomiast w październiku 2010 r. włączyli się w przygotowanie polsko-litewskich warsztatów studenckich na temat „Wokół Grunwaldu”. Organizowali cykl pokazów filmów historycznych oraz warsztaty dotyczące tematyki regionalnej. Dużą popularnością cieszyły się odczyty wygłaszane przez doktorantów.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl