• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykłady pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w Zespole Szkół w Morągu

25 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu odbyło się spotkanie pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych z uczniami, mające na celu zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Spotkanie rozpoczął dr hab. Miron Wolny, który w imieniu Dyrekcji Instytutu powitał zgromadzonych i przedstawił ofertę kształcenia przygotowaną przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Następnie rozpoczęła się cześć wykładowa, którą otworzył dr hab. Miron Wolny prezentując temat Jak Aleksander Wielki zdobywał Persję. Naukowiec opierając się na wynikach najnowszych badań zapoznał zgromadzonych ze specyfiką monarchii perskiej, skupił się głównie na analizie mechanizmów, które umożliwiły Aleksandrowi zwycięstwo pod Gaugamelą (331 p.n.e.). Następnie przedstawił uniwersalistyczny plan Wielkiego Macedończyka, który zmierzał do pogodzenia różnych narodów w ramach jednej zdobytej monarchii. Kolejny wykład zatytułowany Niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmiaków i Mazurów wygłosiła dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM. Wykład z prezentacją multimedialną dotyczył tych elementów dziedzictwa, które są chronione przepisami konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2002 r., które Polska podpisała w roku 2011. Są to 1) tradycje ustne, w tym język jako forma przekazu; 2) sztuki widowiskowe; 3) zwyczaje i obrzędy; 4) wiedza o przyrodzie i wszechświecie. Oprócz uczniów i nauczycieli wykładu wysłuchali też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu. Spotkanie zamknęły wykłady: Mur berliński – symbol podziału Europy dra hab. Wiesława Łacha, prof. UWM i dr hab. Haliny Łach na temat: Co łączy a co dzieli – polsko-rosyjska granica państwowa odcinka kaliningradzkiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl