• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Życie prywatne Polaków w XIX wieku „kariera w optyce prywatności”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie

oraz

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na

VII sesję naukową

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

„kariera w optyce prywatności”

Olsztyn 10-11 października 2019Jedną z największych przygód badaczy przeszłości jest odkrywanie motywów działania człowieka. Jest to często mozolna rekonstrukcja uwarunkowań, które nadały kierunek aktywności jednostki, grupy, narodu. Przeszłość składa się z faktów, które zostały zapamiętane, oraz tych, które uległy zapomnieniu, które uznano za niewygodne, oczywiste lub nikomu niepotrzebne i przez to bezwartościowe. Historyk, który zamierza zrekonstruować obraz przeszłości w możliwie pełnej formie, musi pochylić się również nad „przemilczeniami”. Odrzucając źródła o charakterze prywatnym lub prywatności dotyczących, zwłaszcza w biografistyce, może dojść do utrwalania pośmiertnych legend (o różnym kolorycie) bohaterów, którzy z racji sprawowanych funkcji, ról, jakie odegrali w określonym czasie, sukcesów lub porażek w ważnych momentach dziejowych, ukazywani są przez pryzmat działalności publicznej. „Etykiety” jakie nadali im współcześni, lub biografowie, zostały utrwalone w mity i stereotypy. Podczas tegorocznej sesji zamierzamy zachęcić badaczy do odświeżenia spojrzenia, poprzez reinterpretacje znanych lub rekonstrukcję dotąd niezidentyfikowanych rysów biograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem  prywatnych uwarunkowań karier bohaterów.

Proponowane zagadnienia:

-kariera „po drugiej stronie lustra” – życie codzienne, związki, fascynacje i ich wpływ na życie publiczne,

-korekty i uzupełnienia karier bohaterów,

-portrety wybitnych w pryzmacie prywatności,

-kręgi towarzyskie sławnych postaci,

-postaci-satelity związane z wybitnymi jednostkami,

-aspekt religijny w życiu jednostki,

-dzieciństwo i starość – okresy w życiu pozostające w biografistyce „na marginesie”,

-przemiany cywilizacyjne i ich wpływ na karierę,

-rekonstrukcja przestrzeni życia bohaterów (środowisko, miasto, wieś, warunki klimatyczne itd.)

-poszukiwanie inspiracji – podróże, znajomości, koncerty, wystawy, dzieła literackie, mające wpływ na wybór drogi życiowej

-zdrowie i choroba jako warunek kariery


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na formularzu (drogą elektroniczną) do 1 lipca 2019 roku. Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiego abstraktu referatu (do 2000 znaków). Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (obiady, serwisy kawowe podczas przerw, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, dofinansowanie recenzowanej publikacji) należy wnieść do 15 września 2019 roku na konto bankowe: 29 1020 3541 0000 5202 0089 4386 (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie, ul K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn) z zaznaczeniem w tytule przelewu: konferencja Życie prywatne oraz podaniem imienia i nazwiska.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

jaroslawkita@poczta.onet.pl prof. dr hab. Jarosław Kita, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

mariakorybut@o2.pl dr Maria Korybut-Marciniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Obrady odbywać się będą w salach Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1 w Olsztynie). Informacje dotyczące bazy noclegowej zostaną podane po zamknięciu listy referentów.

Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Jarosław Kita, prof. dr hab. Roman Jurkowski,      dr hab. Jacek Kowalewski, dr Maria Korybut-Marciniak

Komitet Organizacyjny Konferencji: dr hab. Andrzej Korytko, mgr Jolanta Kowalik, mgr Izabela Socka, mgr Elżbieta Klimus, mgr Marta Chudecka

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji:

Prof. dr hab. Jarosław Kita                                                dr Maria Korybut-MarciniakPatronat Honorowy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


 


Patronat Honorowy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl