• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

poniżej podaję kod na wykład prof. dr hab. Grzegorza Jasińskiego, "Narody i nacjonalizm" dla III roku historii:
link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95c116c28d9d4929b651ab1ed5905bf0%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cf6a78e-41d2-4227-a40c-0f028995d684&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
kod:
489p5w2

Ogłoszenie

Zajęcia prowadzone przez dr Pawła Letko - Przygotowanie obronne społeczeństwa (Wojskoznawtswo, II rok) z 25 lutego zostają przeniesione na 4 marca godz. 18.30-20.00.

Kody do wykładów monograficznych prof. Romana Jurkowskiego oraz dr. hab. Bary Ndiaye

Szanowni Państwao,poniżej podajemy kody do wykładów monograficznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii
prof. dr hab. Roman Jurkowski
Dokąd zmierza Rosja w XXI wieku Kod: w2lbjmk
dr hab. Bara NdiayeAfryka w stosunkach międzynarodowych
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9818e714df14ec0a2658287b9573989%40thread.tacv2/conversations?groupId=1377d1c1-b367-4445-ad60-e612516760d0&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
Kod: x3iezcz


Kod do zespołu - wykład Ignacy Krasicki i jego epoka

Szanowni Państwo,

poniżej otrzymują Państwo link i kod do zespołu w MS Teams do wykładu

 

IGNACY KRASICKI I JEGO EPOKA

 

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9ce9e25d262c40cc80fcc602d146a235%

40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8c2b8368-c0e9-4f6b-ad4b-7871b3fbfcf

1&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Kod zespołu : oxsrkdv

Ogłoszenie

W semestrze letnim (od 22 lutego 2021 r.) konsultacje dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk

odbywać się będą we wtorki w godz. 9.30-11.30 oraz we środy w godz. 13.00-14.30 w MS Teams w dotychczasowym zespole konsultacji.

Kod do zespołu

rla9j2n

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

do końca lutego trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu
Erasmus+ na kolejny rok akademicki, tj. 2021/2022. Aplikacje składa
się w systemie USOS. Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej
na temat stypendiów i samej rekrutacji, proszę zapoznać się z
informacjami na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:
HTTP://BWM.UWM.EDU.PL/ERASMUS/TEST33/WYJAZDY-STUDENTOW-NA-STUDIA-SMS/PROCES-REKRUTACJI

W razie pytań czy wątpliwości mogą Państwo kontaktować się z
wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+, dr-em Sebastianem
Przybyszewskim (sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl).

Od 1 marca do 10 kwietnia będzie odbywała się rekrutacja na praktyki.
Więcej o praktykach mogą Państwo przeczytać na wspomnianej wyżej
stronie BWM.

--
Dr Sebastian Przybyszewski
Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
ul. K. Obitza 1, pok. 368
10-725 Olsztyn
tel. +48 89 524 63 46; +48 602 705 704
______


Ogłoszenie

ZAPISY NA LEKTORATY, ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020-21

Zapisy na przedmioty

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Informacja dotycząca możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości skan Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów.

 

Przepisy rozporządzenia z dnia 29 października 2020 roku (§ 38a):

1) dopuszczają możliwość dokonania zmian w programie studiów w zakresie zajęć praktycznych kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w celu umożliwienia studentom odbycie tych zajęć w części lub w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) dają studentom, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwość ubiegania się o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Wzór wniosku studenta w załączeniu.

Wzór wniosku.docx

Rozporządzenie MNiE zm. rozp. w sprawie studiów - COvid.pdf

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy Instytutu Historii,

Proszę o zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Nr 82/2020 Rektor UWM z dnia 1 października 2020 r. dotyczącym postępowania podczas zajęć oraz korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w IH

Zal3Zarz82.pdf

Zal1Zarz82.pdf

Zarz82_0.pdf

Zal2Zarz82.pdf

Ogłoszenie ws. zaliczenia praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,

informuję, iż dokumentację poświadczającą odbycie praktyk zawodowych można składać w sekretariacie Instytutu Historii UWM w godzinach i dniach pracy sekretariatu (dokumentacja będzie do odbioru po upływie siedmiu dni od złożenia) lub nadsyłać skan dokumentacji na adres mailowy (wówczas po wznowieniu funkcjonowania UWM w normalnym trybie, należy dostarczyć dokumentację do podpisu do sekretariatu IH UWM):

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Przypominam o obowiązku dostarczenia ww. dokumentacji również do odpowiednich jednostek Wydziału Humanistycznego.

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl