• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Uwaga !
Podczas sesji egzaminacyjnej i w okresie wakacyjnym
dyżury Pani Prodziekan dr Renaty Rozbickiej
poza urlopem będą odbywały się
w poniedziałki i środy w godzinach 9,00-11,00
Można również kontaktować się drogą mailową:
renata.rozbicka@uwm.edu.pl.
Urlop w terminie 17-31.07.2021 r.

Ogłoszenie

Uwaga !
Podczas sesji egzaminacyjnej i w okresie wakacyjnym
dyżury Pana Prodziekana dr Krzysztofa Łożyńskiego
poza urlopem będą odbywały się
we wtorki w godzinach 9,00-11,00
Można również kontaktować się drogą mailową:
k.lozynski@uwm.edu.pl
Urlop w terminie 12.07-31.08.2021 r.

Ogłoszenie

Uwaga !
Podczas sesji egzaminacyjnej i w okresie wakacyjnym
dyżury Dziekana Wydziału Humanistycznego
dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM
poza urlopem będą odbywały się
w czwartek w godzinach 10,00-11,30
Można również kontaktować się drogą mailową:
andrzej.szmyt@uwm.edu.pl
Urlop w terminie 6-13.07. oraz 2-27.08.2021 r.

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM w czasie sesji letniej i w okresie poza urlopem (zdalnie): we wtorek w godz. 9.30-12.30

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Karola Sacewicza w czasie sesji letniej i w okresie poza urlopem (zdalnie):
w środę od 17.00-20.00

Ogłoszenie

Konsultacje Sławomira Augusiewicza w czasie sesji letniej i w okresie poza urlopem (zdalnie):
poniedziałek 11.00-14.00;
link do grupy:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b57b7d0e1534de28e34712e89bc003b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a376981c-2c0f-40d2-8928-8307bd25b59a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
kod:
eyr4m6p

Kody do wykładów monograficznych prof. Romana Jurkowskiego oraz dr. hab. Bary Ndiaye

Szanowni Państwao,poniżej podajemy kody do wykładów monograficznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii
prof. dr hab. Roman Jurkowski
Dokąd zmierza Rosja w XXI wieku Kod: w2lbjmk
dr hab. Bara NdiayeAfryka w stosunkach międzynarodowych
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9818e714df14ec0a2658287b9573989%40thread.tacv2/conversations?groupId=1377d1c1-b367-4445-ad60-e612516760d0&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
Kod: x3iezcz


Kod do zespołu - wykład Ignacy Krasicki i jego epoka

Szanowni Państwo,

poniżej otrzymują Państwo link i kod do zespołu w MS Teams do wykładu

 

IGNACY KRASICKI I JEGO EPOKA

 

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9ce9e25d262c40cc80fcc602d146a235%

40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8c2b8368-c0e9-4f6b-ad4b-7871b3fbfcf

1&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Kod zespołu : oxsrkdv

Ogłoszenie

ZAPISY NA LEKTORATY, ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020-21

Zapisy na przedmioty

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Informacja dotycząca możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości skan Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów.

 

Przepisy rozporządzenia z dnia 29 października 2020 roku (§ 38a):

1) dopuszczają możliwość dokonania zmian w programie studiów w zakresie zajęć praktycznych kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w celu umożliwienia studentom odbycie tych zajęć w części lub w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) dają studentom, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwość ubiegania się o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Wzór wniosku studenta w załączeniu.

Wzór wniosku.docx

Rozporządzenie MNiE zm. rozp. w sprawie studiów - COvid.pdf

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy Instytutu Historii,

Proszę o zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Nr 82/2020 Rektor UWM z dnia 1 października 2020 r. dotyczącym postępowania podczas zajęć oraz korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w IH

Zal3Zarz82.pdf

Zal1Zarz82.pdf

Zarz82_0.pdf

Zal2Zarz82.pdf

Ogłoszenie ws. zaliczenia praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,

informuję, iż dokumentację poświadczającą odbycie praktyk zawodowych można składać w sekretariacie Instytutu Historii UWM w godzinach i dniach pracy sekretariatu (dokumentacja będzie do odbioru po upływie siedmiu dni od złożenia) lub nadsyłać skan dokumentacji na adres mailowy (wówczas po wznowieniu funkcjonowania UWM w normalnym trybie, należy dostarczyć dokumentację do podpisu do sekretariatu IH UWM):

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Przypominam o obowiązku dostarczenia ww. dokumentacji również do odpowiednich jednostek Wydziału Humanistycznego.

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl