• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

25 lat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

W listopadzie br. w Villi Pallas w uroczystej, świątecznej wręcz atmosferze pracownicy i zaproszeni goście obchodzili 25-lecie istnienia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Instytut Historii powstał wprawdzie w 1988 r., ale jego korzenie sięgają początków Wyższej Szkoły Nauczycielskiej – w 1969 r. rozpoczęto kształcenie na kierunku zawodowym filologia polska z historią, a trzy lata później powołano Zakład Historii. Pierwszy magister historii (w trybie niestacjonarnym) opuścił mury ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1976 r., ale już rok później 22 absolwentów historii stacjonarnej cieszyło się z uzyskania tytułu magistra. Wśród nich był obecny dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM.

 

Do dziś historię na studiach stacjonarnych ukończyło 1794 magistrów, a na niestacjonarnych – 702. Jeśli do tego dodamy 400 absolwentów studiów licencjackich (od 2008 r.) i 69 na niestacjonarnych (też od 2008 r.), to otrzymamy sumę 2965 absolwentów. Na bibliotekoznawstwie magisteria uzyskało 401 absolwentów na studiach stacjonarnych i 301 na niestacjonarnych, a licencjaty – 141 na stacjonarnych i 111 na niestacjonarnych. Kierunek stosunki międzynarodowe ukończyło 1373 licencjatów studiów stacjonarnych i 532 –niestacjonarnych. Łącznie w Instytucie wypromowano do dziś 3297 magistrów i 2626 licencjatów.

 

14 listopada w hotelu Villa Pallas uczczono 25-lecie istnienia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. W gronie pracowników Instytutu czarowi wspomnień oddali się zaproszeni goście: Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna, Bogumił Osiński – radca wojewody warmińsko-mazurskiego i Zdzisław Fadrowski – dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. W obchodach 25-lecia Instytutu nie mogło zabraknąć prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego – prorektora naszego Uniwersytetu oraz prof. Andrzeja Szmyta – dziekana Wydziału Humanistycznego; obydwaj profesorowie są pracownikami Instytutu. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił wieloletni przyjaciel Instytutu oraz doktor honoris causa naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Grono gości uzupełnili prodziekani Wydziału Humanistycznego.

 

Wieczór wspomnień rozpoczął się od tradycyjnych powitań, gratulacji i życzeń, a gościom wręczono okolicznościową publikację Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969–1988–2013). Dzieje – Profil badawczy – Absolwenci, pod redakcją Andrzeja Kopiczko. Książka to efekt pracy kilkunastu pracowników Instytutu, którzy są autorami poszczególnych tekstów dotyczących dziejów poszczególnych zakładów. Z kart ponad 300-stronicowego opracowania wyłania się obraz Instytutu, który nie tylko przeżywał trudne chwile – likwidację kierunku historia w 1983 r. i rozbicie Zakładu Historii w roku następnym na mniejsze jednostki, ale i sukcesy, do których niewątpliwie należało uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w 1999 r.) i doktora habilitowanego (w 2006 r.) w dyscyplinie historia.

 

Obecny Instytut tworzy 50 pracowników dydaktyczno-naukowych, w tym 21 profesorów i doktorów habilitowanych. To najsilniejsza kadrowo jednostka Wydziału Humanistycznego, która sukcesywnie się rozwija. Temu rozwojowi towarzyszy szeroki profil badawczy. Pracownicy Instytutu prowadzą badania regionalne, które wyznaczają swoistą tożsamość naukową Instytutu, ale i z powodzeniem eksplorują obszary badawcze wykraczające poza warmińsko-mazurski region. Jubileusz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych był doskonałą okazją do przedstawienia jego dorobku.

 

Andrzej Korytko

 

Artykuł znajduje się na stronie internetowej:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/25-lat-instytutu-historii-stosunkow-miedzynarodowych

1 / 1
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl