• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dzień Humanistyczny w Kętrzynie

27 maja 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie miała miejsce prezentacja cyklu wykładów prezentujących różne niespotykane i ciekawe poglądy na pewne wybrane wydarzenia historyczne na przestrzeni dziejów Europy i Polski. Dzień humanistyczny w bibliotece zorganizował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz ze studenckimi kołami naukowymi działających przy Instytucie.

Przy wypełnionej w całości sali, wykłady wygłosili:

dr hab. Miron Wolny z tematem: Po co Hannibalowi były potrzebne słonie ?

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM z tematem: Czy Krzyżacy gryźli?

dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM z tematem: Powstanie i rozwój i rozwój systemów granicznych.

Wykłady były prezentowane w formie przystępnej i obrazowej, co niewątpliwie każe postrzegać nauki historyczne, jako wielką niewykorzystywaną kopalnię wiedzy i doświadczeń. Swoimi wrażeniami ze studiowania w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych podzielili się również studenci Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes” dzieląc się wrażeniami i doświadczeniami z pobytu w Parlamencie Europejskim w Brukseli: Parlament Europejski od kuchni oraz studenci Studenckiego Koła Historyków Starożytności dzieląc się doświadczeniami z objazdów naukowych: Po co studentom objazdy naukowe? Jak stwierdzili studenci, jedną z form poznania są podróże w miejsca historyczne takie jak grody, zamki, pałace czy pola bitew. Podróż, którą należy określić jako praktyczne zapoznanie z dziejami Polski czy Europy bez względu czy realizowana jest przez turystów, miłośników historii czy studentów historii, ma duże znaczenie poznawcze, kształcące i naukowo-badawcze.

W trakcie wykładów i prezentacji na dziedzińcu zamku zostały przygotowane stoiska przez Studenckie Koła Stosunków „Inter Gentes” i Naukowego Koła Historyków Wojskowości. Prezentowane było na nich pewne wybrane sceny z życia w czasach średniowiecza czy umundurowania z okresu Królestwa Polskiego. Można było zapoznać się z techniką garncarską czy uzbrojeniem żołnierza artylerzysty.

Oczywiście taki Dzień nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie przychylność Dyrektora Biblioteki Publicznej Witolda Gackiego, który całe przedsięwzięcie prowadził i komentował. Oczywiście nie można zapomnieć o uczniach kętrzyńskich szkół średnich, którzy dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów i zapoznali się z ofertą i propozycjami studiowania w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. Przy okazji Biblioteka wzbogaciła się o najnowsze publikacje Instytutu, które przekazał Dyrektor Instytutu dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM.

dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl