• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nagroda naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla dr hab. Marzeny Świgoń, prof. UWM

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2015 w kategorii prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym przyznano

dr hab. Marzenie Świgoń, prof. UWM z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie

za pracę pt. „Dzielenie się wiedzą i informacją: specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim” Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2015. – 226 s.; ISBN 978-83-7299-944-3

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona jest w celu uhonorowania twórców publikacji i prac badawczych, które mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Przyjęcie w 1983 roku dla Nagrody imienia Adama Łysakowskiego, wybitnego bibliotekarza, bibliografa i organizatora bibliotekarstwa miało podkreślać związek teorii i praktyki, bowiem właśnie Łysakowski umiejętnie łączył refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.Obecnie nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
  • prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym
  • podręczniki akademickie
  • prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

[ang.Polish Librarians Association: Adam Łysakowski’s Scientific Award]

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl