• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. Ryszard J. Górecki


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Artur Chojecki


                                  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin


Metropolita Warmiński

Arcybiskup Józef Górzyński


mają zaszczyt zaprosić na konferencję

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WARMII I MAZUR

22.02.2017 r. (środa)Program konferencji:

10:00 – 12:30

I. Powitanie i wprowadzenie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw M. Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, ks. dr Jacek Jezierski - biskup elbląski.

II.  Tematy wystąpień konferencyjnych:

1.  Dziedzictwo historyczne Warmii i Mazur - prof. Stanisław Achremczyk 
2.  Prezentacja zasobu zabytkowego województwa warmińsko-mazurskiego - dr Iwona Liżewska – Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie 
3.  Zagrożenia substancji zabytkowej na wybranych przykładach -  Barbara Kulczyńska-Nowak – konserwator dzieł sztuki
4.  Przykłady dobrych praktyk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków


12:30 – 13:00  –  przerwa  kawowa


13:00 – 15:00
5.  Stan zachowania zabytków w województwie warmińsko-mazurskim i najpilniejsze potrzeby konserwatorskie - Małgorzata Przybyszewska-Koźbiel – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
6.  Aktualny system finansowania  prac konserwatorskich

– przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Zbigniew Cieciuch – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
– Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków (w tym: zestawienie finansowania prac przy zabytkach w latach 2013-2016 na poziomie wojewódzkim).

III. Panel dyskusyjny: moderator – ks. Marek Jodkowski, archidiecezjalny konserwator zabytków.

IV.  Podsumowanie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM oraz ks. dr Jacek Jezierski – biskup elbląski
– lista obiektów priorytetowych
– postulaty zmian w regulacjach prawnych
– współpraca dysponentów obiektów zabytkowych w dziedzinie ochrony dziedzictwa  w latach 2017 – 2020.


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl