• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru

W dniach 27-28 maja 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kapelanacie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim odbyła się międzynarodowa konferencja Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru. Głównymi organizatorami konferencji był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne oraz JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki.


Patronat Honorowy

J. Em. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski,
Ordynariusz wiernych obrządku ormiańsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

J.E. Ks. Arcybiskup dr Józef Górzyński - Metropolita Warmiński.

J.E. Ks. Arcybiskup Raphael Minassian - Ordynariusz Ormian katolików w Armenii, Gruzji, Rosji i Europie Wschodniej.

J.E. dr Aleksander hr. Tarnowski- Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

J.E. Vincenzo Manno - Ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

J.E. Jerzy Marek Nowakowski Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii.

J.E. Janusz Kotański - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Suwerennym Zakonie Maltańskim.

J.E. Petros Kestoras - Ambasador Republiki Cypru w Rzeczypospolitej Polskiej.

J.E. Barbara Tuge-Erecińska - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypru.

J.E. Edward Mier-Jędrzejowicz - Ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Republice Cypru, Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej

w Komisji Wspólnej Rządu ds Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

J.M. Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin.

Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz.

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak.


Goście Honorowi

J.E. Edgar Ghazaryan Ambasador Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej.

J.E. Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone- ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Republice Ukrainy.


Patronat Naukowy

J.E. Ks. Biskup Prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Diecezji Łowickiej.

Główny Kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

J.E. Ks. Biskup Senior Prof. dr hab. Julian Wojtkowski.

J.M. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. dr hab. Maciej Salamon Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ks. Prof. dr hab. Wojciech Guzewicz dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ks. dr hab. Marek Żmudziński dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. dr hab. Jan Gancewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Prof. dr hab. Janusz Hochleitner - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wicedyrektor muzeum zamkowego w Malborku.


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl