• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA W LUBLINIE

     W dniach 18-19 maja w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza z tematem przewodnim Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i biznatyńskim. Konferencję zorganizowały trzy podmioty naukowe działające w ramach uniwersytetów lubelskich: Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, Katedry Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Zakładu Historii Starożytnej UMCS.  W trakcie konferencji badacze reprezentujący liczne ośrodki naukowe, m. in. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, zaprezentowali blisko trzydzieści referatów naukowych. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego reprezentował dr hab. Miron Wolny, który wygłosił referat Hannibal na wygnaniu – siła czy bezsilność wroga Rzymu?, skupiając się na krytyce wcześniejszej literatury tego problemu i formułując nowe postulaty badawcze. Bogata reprezentacja różnorodnej tematyki badań realizowanych w ramach szerokiej problematyki antycznej na konferencji w Lublinie, pozwala z optymizmem spoglądać na dalszy rozwój badań starożytniczych w Polsce.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl