• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu

        W dniach 29-30 września 2016 roku w Lublinie odbyło się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu. Inicjatorami spotkania były trzy ośrodki naukowe: Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Warszawski. Tym razem motywem przewodnim był „Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”. W trakcie dwóch dni obrad, w ośmiu sekcjach wygłoszono w sumie 23 referaty. Naukowcy zastanawiali się nad szeregiem konotacji pojęcia obcy w tradycji biblijnej, źródłach narracyjnych oraz wyobrażeniach ikonograficznych. Wskazali na rozmaite pola i mechanizmy typizowania obcego. W obradach między innymi wzięli udział Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (z referatem: Słownictwo Biblii Hebrajskiej na określenie „obcych”), Prof. dr hab. Michał Gawlikowski z Uniwersytetu Warszawskiego (z referatem: Międzynarodowe kontakty Palmyry: między Rzymem a Iranem), dr hab. Witold Tyborowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (z referatem: Obcy w dokumentach prawno-gospodarczych okresu starobabilońskiego (XX-XVII w p.n.e.). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentował dr hab. Miron Wolny, który w pierwszym dniu obrad wygłosił referat Hannibal na dworze Antiocha III – zderzenie kultur czy powrót do korzeni?, zaś w drugim dniu przewodniczył obradom w ostatniej sesji podsumowującej konferencję.


dr hab. Miron Wolny

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl