• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

Zakład Historii XIX wieku

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM


zaprasza na konferencję naukową


WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH XVI-XX W.

Rozkwit - działalność - upadek - tradycja w pamięci


Olsztyn, 9-10 maja 2016 r.Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Rozkwit - działalność - upadek - tradycja w pamięci, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej.

W XVI wieku na terenie Korony, a zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego, dominowały wielkie rody magnackie, które zawładnęły każdą dziedziną życia zarówno politycznego, społecznego, gospodarczego jak i artystycznego. Częściowo swój prymat utraciły w 1795 roku po upadku Rzeczpospolitej. W XIX wieku wielkie rody te przekształciły się w arystokrację - zamkniętą grupę społeczną, która utrzymała swą uprzywilejowaną pozycję. W swoich siedzibach rodowych, jej przedstawiciele gromadzili ogromne zbiory sztuki, biblioteki oraz pamiątki związane z przeszłością, gdy Rzeczpospolita stanowiła suwerenne państwo. W wielkich majątkach, które z czasem przekształciły się
w ordynacje wprowadzano nowe techniki gospodarowania, które umożliwiały arystokracji przetrwanie. XX wiek przyniósł kres istnienia tej uprzywilejowanej grupy społecznej. Konstytucja uchwalona w 1921 roku oficjalnie zniosła tytuły arystokratyczne. Mimo trudnej sytuacji, dalej funkcjonowały ogromne majątki ziemskie, a przedstawiciele najznamienitszych rodów zajmowali znaczące pozycje w strukturach  państwa.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest zachęcenie Państwa do wzięcia udziału w sesji oraz zaprezentowania wyników badań poświęconych wielkim rodom, w tym wybitnym przedstawicielom na ziemiach polsko-litewskich poprzez ukazanie ich działalności w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej oraz artystycznej.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem Konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.


Organizatorzy


Abstrakty, dłuższe wypowiedzi oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy:

mati-sv3@tlen.pl

Termin nadsyłania abstraktów: 17 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie listy referentów: 14 lutego 2016 r.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 18 marca 2016 r.

Opłata konferencyjna: 350 zł

Konto bankowe: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

Tytuł przelewu: 524-14.880.043-500 oraz tytuł konferencji: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich oraz imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę jednostki naukowej.Dane kontaktowe Organizatorów:

mgr Mateusz Klempert

tel. 513-330-313

e-mail: mati-sv3@tlen.pl

Zakład Historii XIX wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn.

 

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl