• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie z prof. dr hab. Tomaszem Jasińskim

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbył się wykład inaugurujący nowy cykl spotkań organizowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie przy wsparciu Wydziału Humanistycznego - "O Historii - Wybitnie!". Pierwszym prelegentem w ramach nowego cyklu - gościem naszego Instytutu oraz Wydziału Humanistycznego był wybitny mediewista prof. dr hab. Tomasz Jasiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Profesor wygłosił zajmujący wykład nt. "JAK POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE".

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (zdjęcia dzięki uprzejmości prof. dr hab. Andrzeja Kopiczko oraz dr Anny Żeglińskiej).


Polecamy również wysłuchanie wywiadu, jaki przeprowadziła z Panem Profesorem Tomaszem Jasińskim dr Anna Pytasz-Kołodziejczyk, nawiązującego do wykładu Pana Profesora. Materiał przygotowano dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie.

Link do filmu: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV4vXC400G84&h=ATPHgMjnfZNV_nVSFy7m8b9il5m89E-Hv5jf0mS2I3oXsq8ekcGHi6e-mfq4xMZuuISaJ0gjY35x5scahqUVCGzvyM_wKgszNAL1qjPIGm9mVgd6nqkxX7a6xn0y0Dk3wi7_9N0uHlh9&s=1                                                                                                                  Anna Pytasz-Kołodziejczyk
                                                                                                                       Organizator cyklu


alt

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl