• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koło Historyków Wojskowości

Opiekun: dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

Strona internetowa: http://wojskowosc.wix.com/kolo        

Naukowe Koło Historyków Wojskowości funkcjonuje od 1999 r. i jest związane z Zakładem Historii XX wieku oraz Pracownią Dziejów Wojskowości. Opiekunem od jego powstania jest dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM. Obecnie Kołem kieruje Katarzyna Targońska, studentka II roku historii studiów magisterskich. Za jej kadencji doszło do realizacji wielu przedsięwzięć, które spopularyzowały działalność Koła. Aktualnie koło liczy 25 studentów, którzy aktywnie uczestniczą we wszystkich organizowanych przedsięwzięciach.

Celem działalności jest przybliżenie zagadnień związanych z szeroko pojętą historią wojskowości. W jego ramach studenci poznają współczesną wiedzę wojskową związaną z obronnością państwa jak i dramatyczne doświadczenia z działań militarnych w czasie I oraz II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru północnej Polski. Skupia się też na aktywnych formach popularyzacji i pogłębiania wiedzy, jak:

 • organizacja spotkań z historykami wojskowości;
 • udział w konferencjach naukowych i popularno-naukowych;
 • udział i organizacja podróży historyczno-wojskowych;
 • zapoznanie z funkcjonowaniem jednostek Wojska Polskiego, oddziałów Straży Granicznej.

Studenci czynnie uczestniczyli w Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych oraz Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości. Szczególną formą działalności, popularną i chętnie realizowaną, są podróże wojskowo-historyczne i obozy naukowe. Średnio realizowane są dwie, trzy podróże w roku, natomiast organizacja obozów naukowych została zainicjowana w 2012 r. i była kontynuowana w 2013 r. W 2012 r. zorganizowano obóz naukowy nt. Ochrona i obrona polskiego wybrzeża na przestrzeni dziejów. Doświadczenia i wnioski z działań militarnych. Jego uczestnikami było 32 członków Koła. Program obejmował zwiedzenie miejsc związanych z działaniami militarnymi w czasie II wojny światowej w Gdańsku, Gdyni i na Półwyspie Helskim. Ponadto studenci zapoznali się z problemami Marynarki Wojennej RP związanymi z obroną wybrzeża morskiego na bazie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni oraz ochroną granicy morskiej na bazie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Popularne podróże wzbogacają i urozmaicają program studiów historycznych. Ze względu na wartości poznawcze mają one duże znaczenie kształcące, dydaktyczno-wychowawcze i naukowo-badawcze. W trakcie podróży członkowie Koła przedstawiają charakterystykę miejsc i przebieg działań wojennych. Wnioski z dyskusji odnosi się do czasów współczesnych. Przykładem takiego przedsięwzięcia była zorganizowana w 2011 r. podróż historyczno-wojskowa pod hasłem Doświadczenia i wnioski z działań militarnych w czasie wojen światowych oraz współczesne oblicze Wojska Polskiego i Straży Granicznej w ochronie państwa. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w niej udział aż 35 studentów. Program zakładał zwiedzanie miejsc związanych z działaniami militarnymi w okolicach Giżycka i Węgorzewa, zapoznanie się ze współczesnym obliczem Wojska Polskiego na bazie 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie oraz poznanie specyfiki ochrony granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na odcinku Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie.

Ciekawą inicjatywą była możliwość zapoznania się członków Koła z prawdziwymi działaniami na współczesnym polu walki na poligonie w Orzyszu w październiku 2012 r. Obserwowano m.in. pokaz strzelań bojowych artylerii rakietowej oraz działania żołnierzy w warunkach zbliżonych do prawdziwego pola walki.

W 2013 r. członkowie Koła brali udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 9 kwietnia 2013 r. w organizacji Dni Otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie NKHW zaprezentowali się w strojach historycznych artylerii Wojska Polskiego;
 • prezentacja dorobku i działalności Koła w ramach VII „Dni Humana” 24 kwietnia 2013 r.;
 • udział 6 członków Koła w XXVII Seminarium Krajoznawczym Wojska Polskiego 22-25 kwietnia 2013 r. w Giżycku;organizacja obozu naukowego pod hasłem Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 15-17 maja 2013 r. Celem obozu było udokumentowanie śladów działań bojowych, które są mało znane. Rozpoznano działania wojenne prowadzone w 1914 r. między armiami niemieckimi i rosyjskimi w obszarze Giżycko – Paprotki – Marcinowa Wola – Cierzpięty;
 • założenie strony internetowej Naukowego Koła Historyków Wojskowości
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl