• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Archiwum

14 stycznia 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UWM odbyły się eliminacje okręgowe (etap pisemny) XLIII Olimpiady Historycznej szkół ponadgimnazjalnych. Z województwa warmińsko-mazurskiego prawo startu w eliminacjach okręgowych uzyskały 42 osoby, reprezentujące 15 szkół. Ostatecznie do konkursu przystąpiło 38 uczniów.

Młodzież pisała pracę na jeden z poniższych tematów:

1. Persowie w świecie greckim w V-IV w. p.n.e.

2. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Litwą w XIV-XV w.

3. Rzeczpospolita nad przepaścią? Przyczyny i przejawy kryzysu w połowie XVII w.

4. Ekspansja kolonialna państw europejskich w XIX w.

5. Rozpad ZSRR i bloku wschodniego – przyczyny, przebieg, konsekwencje.

6. Geneza i rozwój polskiego parlamentaryzmu do końca XVI w.

Napisane prace ocenione zostały przez ekspertów – pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Ośrodka Badań Naukowych – w osobach: prof. dr. hab. Norberta Kasparka (przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej), dr. hab. Mirona Wolnego, dr Anny Pytasz-Kołodziejczyk, dr. Karola Sacewicza oraz dr. Jerzego Kiełbika (OBN).

Do eliminacji ustnych, które odbyły się dzień później (15 I 2017 r.) zakwalifikowanych zostało 16 osób. Eksperci, do których w drugim dniu eliminacji dołączył prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (IHiSM), wyłonili następujących laureatów:

I miejsce: Katarzyna Kraciuk (IV LO Olsztyn) i Jan Różalski (II LO Olsztyn).

II miejsce: Katarzyna Latek (LO Kętrzyn).

III miejsce: Milena Lewandowska (I LO Olsztyn).

Laureatów czekają zawody centralne, które odbędą się w dniach 7-10 kwietnia 2017 r. w Gdańsku. Na eliminacjach centralnych spotka się 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim uczestnikom. Laureatom życzymy powodzenia w Gdańsku!

 

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl