• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Objazd naukowy członków Koła Naukowego Studentów Archiwistyki

Koło Naukowe Studentów Archiwistyki

Opiekun KNSA dr Anna Żeglińska


Sprawozdanie z objazdu naukowego w 2015 roku


Członkowie Koła Naukowego Studentów Archiwistyki dzięki finansowemu wsparciu Rektora UWM w roku akademickim 2014/2015 (w dniach od 4 maja do 6 maja 2015 roku) odbyli objazd naukowy do:

1. Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

2. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

3. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej

4. Archiwum Senatu RP


1. Fundacja Ośrodka KARTA, jest niezależną organizacją pożytku publicznego zajmującą się dokumentowaniem i archiwizacją oraz upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku prowadząc ważne działania, z którymi mogliśmy się zapoznać:

- Archiwum Fotografii (w tym internetowa FotoKarta),

- Archiwum Historii Mówionej,

- Archiwum Opozycji,

- Archiwum Wschodu.

W zbiorach Archiwum znajdują się bogate kolekcje zdjęć z II Rzeczpospolitej, w tym Kresów Wschodnich, II wojny światowej (okupowanej Polski i Polaków poza granicami kraju), osób represjonowanych w ZSRR, życia społecznego w PRL, opozycji demokratycznej, stanu wojennego, transformacji ustrojowej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentowano nam także działalność wydawniczą – kwartalnik historyczny „Karta”, wystawienniczą i archiwistyczną.

- Dzięki pozyskanym w czasie wizyty kontaktom udało się przeprowadzić na Wydziale Humanistycznym UWM w dn. 25 maja 2015 r. spotkanie z Panią Anną Maciąg (z Archiwum Historii Mówionej z Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią w Warszawie), na którym zapoznaliśmy się m.in. z różnymi rodzajami zarejestrowanych i zarchiwizowanych nagrań z świadkami ważnych wydarzeń historycznych.


2. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Podstawą działalności Muzeum jest gromadzenie zabytków, które nie jest działaniem statycznym i nie polega wyłącznie na przechowywaniu obiektów muzealnych w magazynach w celu ich ochrony. Sens realizowanego gromadzenia polega na umożliwieniu użytkownikom bezpośredniego kontaktu z zabytkami. Zatem zgromadzona kolekcja nie jest tworem zamkniętym, odseparowanym od publiczności. Jest ona kształtowana poprzez pozyskiwanie muzealiów drogą zakupu, ale przede wszystkim w ramach Programów Zbierania Pamiątek w Polsce i w Izraelu. Zgromadzone dzięki obu programom przedmioty to różnorodne obiekty związane z historią rodzin lub osób je przekazujących. Podczas kontaktu z darczyńcami nagrywane są wywiady oraz relacje towarzyszące darowiźnie. Obiekty muzealne zatem nie tylko są przechowywane, ale również konserwowane, digitalizowane oraz opracowywane naukowo. Jest to ważny dla nas studentów archiwistyki przykład aktywnego gromadzenia materiałów oraz ich popularyzacji szerokiemu gronu odbiorców.


3. Drugiego dnia odwiedziliśmy Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie. Podczas wizyty w tym archiwum oprócz zapoznania się z historią, strukturą i organizacją oraz zadaniami realizowanymi przez Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej mieliśmy możliwość wglądu w interesujące materiały archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat. Oprócz Archiwum MON zwiedziliśmy również niektóre historyczne miejsca modlińskiej cytadeli i eksponaty Muzeum Twierdzy Modlin.

- Dyrekcja Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej zamieściła relację z naszej wizyty na stronie internetowej, dostępnej pod adresem:

http://www.archiwum.wp.mil.pl/pl/2_42.html


4. Ostatnim punktem objazdu KNSA była wizyta w Archiwum Senatu RP. Zapoznaliśmy się ze specyficznymi zadaniami Archiwum Senatu polegającymi nie tylko na archiwizacji dokumentacji posiedzeń Senatu, ale również ich nagrywaniu i indeksowaniu oraz zapewnieniu obsługi fotograficznej działalności Senatu na potrzeby zarówno archiwalne, ale również bieżące. Sprawne udostępnianie potrzebnej senatorom dokumentacji, nagrań i fotografii jest niezwykle ważnym zadaniem Archiwum i uzależnione od szczegółowego indeksowania ułatwiającego wyszukiwanie.

Zapoznaliśmy się przy tym z założeniami i realizacją projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Jest to  projekt dążący do stworzenia w Kancelarii Senatu i w Kancelarii Prezydenta RP centrum informacji na temat historii lat (1989–1991), realizowany przy współudziale wszystkich polskich archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków kultury, nauki i innych organizacji oraz osób prywatnych – świadków wydarzeń.

Informacja o działalności KNSA została przedstawiona przez dr Annę Żeglińską w „Wiadomościach Uniwersyteckich”, nr 6-7/190-191; dostępna on-line pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/wiad-uniwer/2015/wu-2015-06_07.pdf?17.


Opracowanie:

Karolina Więcek

dr Anna Żeglińska


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl