• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nagroda „Pro Memoria” dla książki pod redakcją prof. Norberta Kasparka

  Podczas uroczystego otwarcia Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji Nagrody KLIO dla autorów i wydawców książki naukowej. Wśród laureatów znalazł się prof. Norbert Kasparek z Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Prestiżowym wyróżnieniem PRO MEMORIA przyznawanym corocznie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za najlepszą książkę historyczną uhonorowano bowiem pracę pod redakcją Wojciecha Borkowskiego i Norberta Kasparka pt. „Badania archeologiczne na Reducie Ordona tom I” wydaną przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Nagroda KLIO, ustanowiona w 1995 roku przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, ma celu wyróżnienie autorów i wydawców zajmujących się literaturą historyczną za ich wkład w popularyzację historii. Przyznawana jest w czterech kategoriach: monografii naukowych, autorskiej, edytorskiej oraz varsaviana. Jak zaznaczył, podczas wręczania nagród, przewodniczący jury prof. Tomasz Szarota: „Nagroda jest rodzajem atestu wydanego przez kompetentne jury, świadczącym o jakości wykonanej pracy, a nagrodzone książki otrzymują swego rodzaju znak jakości”.

  Profesor Norbert Kasparek jest historykiem XIX i XX wieku, który w sposób szczególny upodobał sobie historię buntów, powstań, rebelii, rewolucji i wszelakich zrywów wolnościowych. „Badania archeologiczne na Reducie Ordona tom I” to w zasadzie wstęp do pełnej monografii badań na terenie dzieła nr 54 z okresu Powstania Listopadowego – tzw. Reducie Ordona. Owa Reduta znana jest bardziej z genialnego utworu literackiego Adama Mickiewicza niż jako konkretne wydarzenie historyczne. Prowadzone badania archeologiczne i ich plon w postaci licznych artefaktów (nie tylko militariów), szczątków żołnierzy czy pozostałości fortyfikacji pokazały, że Reduta Ordona to istny sezam naukowy, którego bogactwo odkryje jedynie współpraca badaczy z różnych dziedzin nauki. Dziś spektakularnych odkryć w archeologii dostarczają bowiem nie tylko prace terenowe, ale przede wszystkim żmudne studia gabinetowe. Po kompleksowym opracowaniu znalezisk do pracy zasiedli historycy, przed którymi stoi ogromne wyzwanie, tj. zestawienie danych pozyskanych w trakcie badań z dostępnymi źródłami historycznymi, a następnie rekonstrukcja tego co rzeczywiście zdarzyło się rankiem 6 września 1831 roku na Reducie Ordona. Kolejne opracowania, odchodzące coraz bardziej od romantycznego mitu w stronę historycznej prawdy, zostały już częściowo dokonane. Kilka dni temu oddano bowiem do rąk czytelników tom II „Badań archeologicznych na Reducie Ordona”. Tym razem prof. N. Kasparek do współpracy zaprosił m.in. prof. Tomasza Strzeżka z IHiSM Wydziału Humanistycznego UWM oraz swoich naukowych wychowanków – dr Martę Zbrzeźniak oraz dra Michała Swędrowskiego. Wzorem poprzedniego wydawnictwa druga monografia również jest opracowaniem dwujęzycznym (polsko – rosyjskim), co stanowi jej ważny atut, umożliwiający umiędzynarodowienie prowadzonych badań. Wobec uznania z jakim spotkał się już pierwszy tom monografii dalsze interdyscyplinarne prace naukowe i wydawnicze będą zapewne kontynuowane przez tandem redaktorów Wojciecha Borkowskiego i Norberta Kasparka.

 

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl