• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Nidzicy

W lutym 2014 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Nidzicy. Jej celem jest umożliwienie uczniom udziału w wykładach i konferencjach naukowych na Uczelni, przygotowanie specjalnych prelekcji i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią, zwłaszcza regionu Warmii i Mazur. 3 lutego tr. koordynatorem został wyznaczony dr Radosław Gross. Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. w godz. 9.30-11.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM, wygłosił uczniom wykład zatytułowany pt. Czy Henryk Sienkiewicz pisząc Krzyżaków miał rację? Między historią a mitami. Następnie uczniowie zwiedzili gmach Wydziału Humanistycznego

Zdjęcia z tego spotkania w "Instytut" "Galeria"

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl