• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koło Naukowe Studentów Archiwistyki

Opiekun: dr hab. Tomasz Gajownik

E-mail: tomasz.gajownik@uwm.edu.pl

Początek KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW ARCHIWISTYKI Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM sięga IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach, gdzie studenci z Olsztyna pojechali po raz pierwszy z inicjatywy pani mgr Anny Krzemińskiej. Opiekunem merytorycznym referatów napisanych przez naszych studentów został prof. Bohdan Ryszewski. W następnym roku (2001) powstało już formalnie nasze Koło, a jego opiekunem został mgr Tomasz Gajownik. Zatwierdzono wówczas statut i wybrany został Zarząd na kadencję dwóch lat w składzie: Prezes Kamila Kijowska, Sekretarz Wojciech Baran, Skarbnik Zbigniew Dziełak. Na V Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki do Torunia w 2001 roku pojechali z referatami: Arek Bałazy, Dorota Bałazy, Monika Kijowska i Rafał Leśkiewicz oraz sześciu członków Koła towarzyszących referującym. Olsztyn na Zjeździe był reprezentowany najliczniej. W 2002 roku Zjazd Studentów Archiwistyki odbył się jako sekcja IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów. Brak samodzielności w organizacji podzielił środowiska studenckie i w rezultacie przedstawiciele naszego Koła zrezygnowali z uczestnictwa, a tej formy zjazdu nie uznano jako VI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki.

Rok 2003 wprowadził wiele zmian. Opiekunem Koła została pani mgr Anna Żeglińska i ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie: Prezes Monika Jurgo, Wiceprezes Łukasz Pietrzak, Sekretarz Karol Dąbrowski, Skarbnik Wojciech Klas. Na VI Ogólnopolski Zjazd, odbywający się w kwietniu 2003 roku, pojechały trzy osoby z referatami: Monika Jurgo, Łukasz Pietrzak i Łukasz Walerowski. Jak co roku studenci podpisali Akt Odnowienia w rocznicę pierwszego spotkania w Toruniu 18 kwietnia 1997, który stanowi zobowiązanie organizacji następnego zjazdu. Efektem prac nowego Zarządu była zmiana statutu Koła w dniu 20 października 2003 roku.

Do najważniejszych osiągnięć Koła zaliczyć można zorganizowanie w dniach 13-15 maja 2004 roku VII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 55 osób z ośmiu ośrodków akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skołodowskiej-Curie w Lublinie, filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Odczyty trwały dwa dni: pierwszego w Archiwum Państwowym, a drugiego na zamku. Zjazd studencki zainaugurował profesor Bohdan Ryszewski, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, a swoją obecnością zaszczycili ks. prof. Kazimierz Łatak, pracownik naukowy i wykładowca UWM, docent Bolesław Woszczyński, przedstawiciel Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP, Józef Judziński, dyrektor AP w Olsztynie, dr hab. Jarosław Poraziński, prezes SAP. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Olsztyna.

Koło działało w latach 2000-2007 i zostało reaktywowane w 2013 roku.


Członkowie Koła Naukowego Studentów Archiwistyki dzięki finansowemu wsparciu Rektora UWM w roku akademickim 2014/2015 (w dniach od 4 maja do 6 maja 2015 roku) odbyli objazd naukowy do:

1. Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

2. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

3. Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej

4. Archiwum Senatu RP

Więcej informacji na temat objazdu oraz galerie znajdziecie Państwo (TUTAJ)


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl