• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta kształcenia

Historia

 • Studia I stopnia – licencjackie. Czas trwania studiów – 6 semestrów.

Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

 • Studia II stopnia – magisterskie. Czas trwania studiów – 4 semestry.

Specjalność: Historia (profil nauczycielski), Historia i wiedza o społeczeństwie (profil nauczycielski), Archiwistyka, Edytorstwo tekstów, Zarządzanie informacją naukową.

Studia na kierunku Historia zapewnią przygotowanie do pracy w placówkach muzealnych oraz oświatowych. Specjalność nauczycielska daje uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Specjalność turystyczna umożliwia zatrudnienie w biurach podróży, agencjach turystycznych oraz placówkach kultury. Absolwent studiów II stopnia o specjalności archiwistycznej zdobywa kompetencje niezbędne do pracy w archiwach historycznych, redakcjach wydawniczych, a także środkach masowego przekazu.


Stosunki Międzynarodowe

 • Studia I stopnia – licencjackie. Czas trwania studiów – 6 semestrów.

Specjalność: Polityka europejska.

Studia na  kierunku Stosunki Międzynarodowe przygotowują do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową. Zdobędziesz kompetencje, które umożliwią Ci skuteczną działalność w placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu oraz agencjach public relations, reklamowych, wydawniczych, turystycznych i informacyjnych.


Wojskoznawstwo

 • Studia I stopnia – licencjackie. Czas trwania studiów – 6 semestrów.

Specjalność: Wojskoznawstwo.


Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności przygotują absolwentów Wojskoznawstwa do pracy w instytucjach i organizacjach związanych z obronnością państwa, administracji wojskowej, wojskowych instytucjach kultury i muzeach, instytucjach i organizacjach proobronnych, instytucjach współpracujących z wojskiem – Straż Graniczna oraz inne służby mundurowe, administracji rządowej i samorządowej, cywilnych ośrodkach kultury i muzeach, stowarzyszeniach i grupach rekonstrukcyjnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.


Absolwentom studiów wyższych oferujemy:

 • Studia Podyplomowe Historii, które pozwolą na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.
 • Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, które pozwolą na uzyskanie uprawnień do pracy we wszystkich typach bibliotek.


Nasi studenci swoje pasje i zainteresowania realizują w kołach:

 • Naukowe Koło Studentów Historii UWM
 • Studenckie Koło Naukowe Archiwistów
 • Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
 • Koło Historyków Wojskowości
 • Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych – „Inter Gentes”
 • Studenckie Koło Afrykanistyczne
 • Koło Naukowe Doktorantów Historyków

W ramach programu Erasmus+ z nami możesz wyjechać do wszystkich krajów Unii Europejskiej


Zapraszamy do obejrzenia filmiku reklamującego Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

https://wetransfer.com/downloads/c5e31a5223682a2a7b63adadde6c31ed20170711105518/e57f64


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl